Idiopatická plicní fibróza se svou závažností vyrovná agresivnímu onkologickému onemocnění

5. září 2018

Zástupce přednosty pro léčebnou péči Plicní kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové MUDr. Vratislav Sedlák, PhD. v naší radioporadně na téma: plicní fibróza. 

Idiopatická plicní fibróza je velmi vážné onemocnění, které se dokonce svou závažností vyrovná agresivnímu onkologickému onemocnění. Je to onemocnění, které může končit úmrtím.

Jde o onemocnění nejasné příčiny, při kterém dochází k postupné přestavbě jemné struktury plicní tkáně v husté vazivo. Na vzniku onemocnění se může podílet jak genetika, tak zevní vlivy.

MUDr. Pavel Macura - nemoci plic

Lidské srdce a plíce

Radioporadna - MUDr. Pavel Macura - plicní medicína, téma: nemoci plic - Zajímavá osobnost je Hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11 hodině.

Jaké má onemocnění příznaky a jak se diagnostikuje?
Nejčastějšími příznaky choroby, které přivádějí nemocného k lékaři, je námahová dušnost nebo kašel. Pacient se zadýchá při chůzi do kopce či do schodů, při pokročilejším onemocnění ale může mít pocit nedostatku vzduch u i při běžných denních činnostech.

Pokud lékař při vyšetření fonendoskopem zaznamená zvuk připomínající otevírání suchého zipu, tak se s velkou pravděpodobností může jednat o toto onemocnění. Spolehlivě ho pak potvrdí odebrání vzorku z plíce.

Kašel může mít různý charakter, někteří pacienti vykašlávají hleny po ránu, jiní i přes den nebo kašlou suše při fyzické aktivitě. Častá je únava, nevýkonnost, někdy i hubnutí. Jedná se tedy obecně o příznaky onemocnění dýchacího systému.

MUDr. Vratislav Sedlák, PhD. ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Pacienti s mírným stupněm postižení nemusí pociťovat žádné výrazné změny ve svém zdravotním stavu - onemocnění může být zachyceno i náhodně při poslechovém vyšetření plic fonendoskopem nebo vedlejším nálezem na rentgenovém snímku hrudníku

Léčba
Jeden z nejdůležitějších předpokladů úspěšné farmakologické léčby nemocných s IPF je výluka kouření včetně pasivního.

Idiopatická plicní fibroza patří mezi vzácná onemocnění a lékaři se s ní v běžné praxi nesetkávají příliš často. Pacienty, u kterých mají podezření na IPF proto odesílají do specializovaných center - Centra pro léčbu IPF, která mají zkušenosti s komplexní diagnostikou IPF a mají přístup k novým léčivým přípravkům zpomalujícím progresi onemocnění.

Protože je důležité přijít k lékaři včas, upřesníme, jak se plicní fibróza projevuje a jak se dá poznat. Je nějaký věk, kdy bychom se na potíže s dýcháním měli víc zaměřit, kdy je víc sledovat?

Co může být signálem, že by se mohlo jednat o toto onemocnění? Mohou být tyto potíže podobné s jiným onemocněním? Poslechněte si radioporadnu s MUDr. Vratislavem Sedlákem v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související