I laik může obchodovat s akciemi, cennými papíry a dluhopisy. Jak začít? Máme pro vás základní rady

8. červenec 2020

Každý, kdo uvažuje o investování do akcií či dluhopisů, má dvě možnosti nakupovat a prodávat sám, nebo se obrátit na obchodníka s cennými papíry. 

Investor Ondrej Spodniak, předseda představenstva investiční skupiny Premiot Group, a.s. v naší radioporadně na téma: Jak nakupovat cenné papíry, dluhopisy či akcie a jak s nimi operovat?

Ondrej Spodniak ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Lidé, kteří chtějí investovat bez makléře, mohou využívat služeb RM-Systému. Každý, kdo chce jeho prostřednictvím obchodovat, se musí nejdříve na některém obchodním místě zaregistrovat a zároveň zřídit účet ve Středisku cenných papírů (SCP).

Čtěte také

Ti, kteří účet již mají, například z dob kuponové privatizace, zaplatí za registraci na RM-Sytému jen padesát korun. Jestliže ho ještě nezaložili, bude je registrace včetně otevření účtu stát sto korun. Při registraci se klientovi automaticky zřizuje takzvaný Jumboúčet.

Na něj se skládají peníze, ze kterých bude hrazena cena nakoupených cenných papírů. Před nákupem akcií, obligací, nebo podílových listů přes RM-Systém musí tedy klient s dostatečným časovým předstihem na Jumbo-účet složit potřebnou částku, a to buď v hotovosti na přepážce Investiční a Poštovní banky, která tyto účty vede, nebo ji lze převést ze svého bankovního konta.

vývoj na burze

Při sepisování smlouvy s RM-Systémem klient také uvádí účet, na který mají být zaslány peníze při prodeji jeho cenných papírů. Tím může být běžný účet v bance nebo právě Jumbo-účet. Peníze si může jejich majitel rovněž nechat zasílat poštou na adresu.

Čtěte také

Pokud člověk chce nakoupit nebo prodat nějaký cenný papír, musí navštívit obchodní místo RM-Systému a tam vyplnit příslušný formulář. Když se podaří obchod uzavřít, tedy nabídka cenných papírů se střetne s poptávkou, platí se ještě provize,závislá na celkové hodnotě obchodu.

Na obchodování bez makléře je třeba mít dostatek času a informací. Člověk musí umět odhadnout či na základě informací vyhodnotit dobu, kdy je nejlepší cenný papír nakoupit nebo prodat.

Investování na burze prostřednictvím makléře

Pokud chce majitel obchodovat s cennými papíry na burze, musí využít služeb obchodníka s cennými papíry neboli makléře. Sám na tento trh totiž přístup nemá. Zde totiž mohou nakupovat a prodávat jen obchodníci s platnou licencí.

Makléřskou společnost je třeba vybírat s rozmyslem, na tuzemském trhu jich působí desítky a jejich podmínky se liší. Při jejím výběru je třeba dbát na to, aby měla platnou licenci od Komise pro cenné papíry - jinak by totiž ani nemohla na burze sama obchodovat.

Pandemie se podepíše i na české ekonomice. Jak silně, to ukáže čas (ilustrační foto)

Dále je dobré vědět, jak často chce klient obchody na burze provádět a jak velké částky chce investovat. Makléřské firmy nabízejí různé způsoby podávání pokynů ke koupi nebo prodeji cenných papírů - může to být faxem, telefonem, u některých společností prostřednictvím internetu.

I při obchodování prostřednictvím makléře musí každý mít účet ve Středisku cenných papírů. K těmto obchodům však klient potřebuje takzvaný účet zvláštního druhu. Proto vybranou makléřskou společnost pověří jeho zřízením. Jednotlivé obchodní pokyny zadává telefonem, faxem, přes internet či jinak - podle toho, jak je dohodnuto ve smlouvě uzavřené s makléřem.

Internetové obchodování

V poslední době se rozvíjí investování do cenných papírů prostřednictvím internetu. Lidé, kteří k němu mají přístup, mohou takto obchodovat například přes RM-Systém.

V takovém případě je třeba sepsat se společností RM-Systém smlouvu, zaplatit tři sta korun za zřízení služby a poté má klient možnost přímo z domova nebo kanceláře zadávat obchodní pokyny k nákupu nebo prodeji cenných papírů.

Správa portfolia

Lidé, kteří se sami kapitálovým trhem zabývat nechtějí, mohou rozhodování kam investovat přenechat makléřské firmě. Této službě se říká správa portfolia.

Čtěte také

Klient jen sdělí obecné informace o tom, jestli chce vložit peníze spíše do rizikovějších cenných papírů s šancí na vyšší zisk, nebo do bezpečnějších akcií či dluhopisů s nízkým rizikem, ale také s menším potenciálním ziskem.

Jednotlivá rozhodnutí o tom, který cenný papír kdy koupit a prodat, jsou už věcí makléře. Je třeba ovšem počítat s tím, že pro správu portfolia vyžadují makléřské společnosti vklad zhruba od sto tisíc korun a účtují si za službu poplatky.

Akcie

Akciové společnosti vydávají akcie, jejichž prodejem získávají kapitál. Ten, kdo zakoupí akcii, stává se vlastníkem podílu v dané společnosti, a tedy spolumajitelem této firmy. Má právo účastnit se a hlasovat na valné hromadě, která se koná minimálně jednou za rok.

V případě, že společnost dosáhla zisku, může valná hromada schválit výplatu dividend. Dividendy jsou podíly na zisku společnosti a náležejí majitelům akcií. Daň z dividend je patnáct procent, její placení zařizuje sama společnost.

Jana Kudyvejsová a Ondrej Spodniak ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

S akciemi větších společností se obchoduje na burzách denně ve velkém množství a jejich cena, tedy kurs, se i v průběhu dne mění. Velkých zisků lze dosáhnout právě díky změnám kursů. Jde jen o to, nakoupit akcie tehdy, když jsou levné, a prodat tehdy, když je jejich cena vyšší.

Celou radioporadnu s Ondrejem Spodniakem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související