Husitská houfnice v novobydžovském muzeu je jedinou dochovanou zbraní svého druhu v celé republice

18. březen 2022

Vezmeme vás do Nového Bydžova, kde mají na náměstí krásnou radnici, připomínající architekturou radnici libereckou. My se dnes ovšem podíváme do budovy secesní spořitelny na Masarykově náměstí, kde sídlí městské muzeum. Jeho ředitel Jan Kohout je tady s námi ve studiu.

Jak byste vaše muzeum představil lidem, kteří přijedou jako turisté do Nového Bydžova? Čím byste je nalákal?
Jak jste zmínil, naše muzeum nemůžete minout, protože je to druhá dominantní budova na Masarykově náměstí v Novém Bydžově. Muzeum tam sídlí už od roku 1907, ale jeho dějiny jsou ještě mnohem starší. I z toho důvodu máme na co lákat návštěvníky města.

Ke 130. výročí muzea jsme vydali publikaci, kde najdete 130 klenotů našich sbírek. A musím říct, že bylo hodně těžké vybrat jen 130 položek.
Jan Kohout, ředitel Městského muzea v Novém Bydžově

Kdo tedy novobydžovské muzeum založil?
Bylo to 10. ledna roku 1888, to vám můžu říci přesně, takže jsme načali 134. muzejní sezónu. Jde o jedno z nejstarších muzeí v kraji. Koukáme se tady ze studia na Muzeum východních Čech v Hradci Králové, které je o něco starší. Bohatství našich sbírek budoval muzejní spolek a jsme rádi, že sbírky přečkaly ve velké bohatosti a pestrosti obě světové války, budování socialismu i strukturální a majetkové změny muzea.

Jan Kohout ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Které sbírky a oddělení patří u vás k největším?
Pokud bychom se podívali do centrální evidence sbírek, tak tam najdete, že jich máme 12. Každopádně jsme takové typické městské muzeum, které shromažďuje archeologické sbírky k dějinám města, ale mohu nabídnout návštěvníkům našeho města i věci nadregionální, protože kromě stálé expozice archeologické a historické, máme i galerii, která nese od roku 2019 jméno mého předchůdce, ředitele muzea Jaroslava Prokopa. Tam nabízíme velikány výtvarného umění 19. a 20. století. Měli jsme i štěstí na mecenáše našeho muzea.

Čtěte také

Novobydžovsko je bohaté naleziště archeologických nálezů?
Můžeme si říct, že ano. Nejsem tedy úplně povoláním archeolog, lépe by hovořila moje kolegyně, každopádně sbírky vytvářel muzejní spolek už od prvopočátku a jsou bohaté, protože spousta badatelů k nám jezdí. Bydžovsko osidlovali už první zemědělci před nějakými 7,5 tisíci lety a z těch dob máme spoustu nálezů. Velké bronzové depoty, velké pohřebiště slezskoplatěnické kultury, měli jsme tam keltské osídlení přímo na hranici katastru. Nálezy z tohoto sídliště byly mnohokrát zapůjčovány, nedávno na výstavu Keltové do Národního muzea.

Máte tam prý i nějakou významnou husitskou houfnici?
To je menší mobilní dělo. A svůj název získalo díky tomu, že mělo rozrážet houfy nepřátel. Je to unikát, protože v našem muzeu se dochovala jediná v českých sbírkách. Dříve jsme mohli říkat i československých. Také je často zapůjčována na výstavy, dnes byste ji u nás nenašli, protože je do června zapůjčena do Muzea Kolínska v Kolíně, kde probíhá velice zajímavá výstava Zapomenutá vůně střelného prachu. Ta sumarizuje dějiny střelných zbraní a dovolím si říct, že naše houfnice je ozdobou tamní výstavy.

Kapounský kord

Nový Bydžov se pyšní i významnými osobnostmi a rodáky. Polárník Václav Vojtěch, první Čech na Antarktidě, se narodil v nedalekých Skřivanech.
Je to tak. Jeho osobnost a jeho osudy shrnuje oddíl jedné z expozic našeho muzea, Václav Vojtěch, první Čech v Antarktidě. Pochází z blízkých Skřivan, kde se narodil do hájenky, ale je absolventem našeho novobydžovského gymnázia a jeho krátký život byl hodně turbulentní. A ukazuje i poučení pro nás, protože jeho cílevědomost dosáhnout nějakého úspěchu je příkladná. Jak se dostal na antarktickou expedici, která probíhala v letech 1928-30 za jižním polárním kruhem, shrnuje jeho autobiografická kniha Námořníkem, topičem a psovodem za polárním kruhem. To vše musel vykonat, aby mohl jako první Čech stanout v roce 1929 na Antarktidě.

Čtěte také

Byl také oceněn zlatou medailí amerického Kongresu, jako zatím jediný Čech.
Ano, je vidět, že si Spojené státy americké váží úspěšných lidí. Všichni členové té výpravy dostali medaili. Ale o přínosu Václava Vojtěcha svědčí, že medaile byla odstupňována, tedy bronzová, stříbrná a zlatá. A on je tedy nositelem zlaté medaile Kongresu Spojených států amerických, což je nejvyšší civilní vyznamenání. Je dodnes jeho jediným českým držitelem.

Ovšem jeho život byl velmi krátký. V 31 letech se nešťastnou náhodou utopil v Labi u Sadské. Je to tak?
To jsou paradoxy dějin, ano. Přežil polární výpravu, plánoval výpravu na severní pól. Vyplutí výpravy se o týden posunulo, šel se rozloučit s přáteli a nešťastnou shodou okolností utonul v Labi. Letos si budeme připomínat 90 let od této nešťastné události.

Čtěte také

Co ještě k vašemu muzeu musíme říct? Významná je i vaše publikační činnost.
Naše sbírky hezky shrnuje publikace, kterou jsme vydali ke 130. výročí muzea v roce 2018. Tam najdete 130 klenotů našich sbírek a musím říct, že i tak bylo hodně těžké vybrat jen 130 položek. Další knihou je aktuální novinka, kniha našeho dlouholetého spolupracovníka Petra Langra. Jde o druhý díl publikace Nový Bydžov na historických pohlednicích, první byl okamžitě rozebrán. Tyto publikace jsou vděčné, jsou tam zachyceny proměny města, na pohlednice se hezky dívá, takže tuto výbornou knihu bych doporučil i přespolním.

Mezi vaše "majstrštyky" patří i přednáška Právo hrdelní a útrpné.
Pozitivně naladěné přednášky o historii, o stavebních proměnách jsou hodně navštěvované. Ale přijde mi, že každý člověk je tak trošku masochista a sadista, protože prakticky nejnavštěvovanější přednáškou poslední doby bylo Právo hrdelní a útrpné. Tu tedy zopakujeme zanedlouho, už 9. dubna. A potom také procházka po městském hřbitově.

A měli bychom i pozvat na koncert, který se u vás v Novém Bydžově chystá.
Rád pozvu. Ještě doplním, že současně 21. dubna bude přednáška o dějinách Ukrajiny, o ukrajinském 20. století, což je velice aktuální téma. Přijede k nám odborník z Ústavu pro studium totalitních režimů dr. Svoboda. A s tématem nešťastné války na Ukrajině souvisí i pozvánka na dnešek, kdy se od 18:00 hodin v Jiráskově divadle v Novém Bydžově koná benefiční koncert, jehož výtěžek půjde na pomoc obětem této války.

Jan Kohout ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Jan Kohout, ředitel Městského muzea v Novém Bydžově na Královéhradecku byl dnes naším hostem. Celý rozhovor je k dispozici v našem audioarchivu.

 

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související