Hurá, prázdniny! Každý, kdo se dovolá, vyhrává. Hlavní cena je poukaz na let balónem pro dva

5. červenec 2020

Zahrajte si s námi i vy od 7. července do 7. srpna 2020 o vstupenky na koncerty a na zámky našeho kraje, jízdenky na lanovku, vstupenky na zážitkové atrakce, poukazy na pobyty a poukaz na let balónem pro dva. Každý, kdo se dovolá, vyhraje.

Jakmile v uvedením období zaslechnete ve vysílání signál: Hurá, prázdniny! a zavoláte jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46, okamžitě vyhráváte a navíc postupujete do slosování o tři hlavní ceny: poukaz na pobyt pro dva v Hereckém muzeu Viktorka v Ratibořicích, poukaz na víkendový relaxační pobyt s polopenzí pro dvě osoby v hotelu Terra Superior v Janských Lázních a poukaz na let balónem pro dvě osoby.

Prázdniny (ilustrační foto)

Toto je jediný dokument, jehož smyslem a cílem je stanovení úplných a podrobných pravidel soutěže Českého rozhlasu Hradec Králové s názvem „Hurá prázdniny!“. Tato pravidla mohou být měněna a upravována pouze a jedině s výslovným souhlasem provozovatele soutěže, kterým je Český rozhlas Hradec Králové.

Pravidla soutěže:

1. Provozovatelem soutěže je Český rozhlas Hradec Králové, sídlem Havlíčkova 292, 501 01 Hradec Králové (dále jen "provozovatel").
2. Ceny věnoval provozovatel, ZOO Dvůr Králové a.s., Vzdělávací a kulturní centrum Broumov, Národní památkový ústav, SPORT PROFI, spol. s r.o., Městské lesy Hradec Králové a.s., Měděný důl Bohumír Jívka, Zámek Častolovice, KIS Hronov, Hradecká kulturní a vzdělávací společnost, donebes.cz s.r.o. , Belontis Design, s.r.o., VIKTORKA - HERECKÝ DŮM s.r.o., Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik.
3. Soutěž probíhá ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové na území Královehradeckého kraje od 7.7.2020 do 7.8.2020.
4. Soutěžícím může být pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky.
5. Jakmile v období uvedeném v bodu 3 zaslechne soutěžící ve vysílání signál: “Hurá, prázdniny!” a zavolá jako první na telefonní číslo: 726 46 46 46 automaticky získá jednu z drobných cen (vstupenky do Safariparku Dvůr Králové nad Labem, vstupenky do broumovského kláštera, vstupenky na koncerty série ArtCafé v Broumově, vstupenky do Skriptoria v broumovském klášteře, vstupenky do Geoparku v Broumově, vstupenky do zámku Ratibořice, vstupenky do zámku Hrádek u Nechanic, vstupenky do zámku Opočno, zpáteční jízdenky na lanovou dráhu MARTA II v Deštném v Orlických horách, poukazy na zapůjčení koloběžky v areálu kempu Stříbrný rybník, startovné na akci „Gladiator race“v areálu Stříbrný rybník, vstupenky do Outdoor arény v areálu kempu Stříbrný rybník, vstupenky do Měděného dolu Bohumír v Jívce, vstupenky na Zámek Častolovice, vstupenky na koncerty v rámci festivalu Sedmihorské léto, vstupenky na divadelní představení v rámci festivalu Jiráskův Hronov, vstupenky na koncert Vladimíra Mišíka 25.7. v Letním kině Širák v Hradci Králové) a zároveň postupuje do slosování o tři hlavní ceny. Každý jednotlivý posluchač se může zúčastnit soutěže pouze jednou.
6. Losování a vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové 7.8.2020. Vylosováno budou celkem tři posluchači. Každý posluchač obdrží po jedné hlavní ceně (2x pobytové poukazy, 1x poukaz na let balónem)
7. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s tím, že v případě výhry si tyto ceny vyzvedne u provozovatele osobně, pokud se na tom s provozovatelem dohodne, nejpozději do sedmi dnů od vyhlášení výsledků soutěže tj. do 14. 8. 2020 včetně. Pokud si soutěžící tyto ceny nevyzvedne do stanovených 7 dnů, cena propadá ve prospěch provozovatele a soutěžící nemá další nárok na případnou finanční nebo jakoukoli jinou náhradu výhry.
8. Ceny dle dohody zašleme poštou.
9. Výherce souhlasí s uveřejněním svého jména ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové a na internetových stránkách provozovatele (na adrese: www.hradec.rozhlas.cz) v době vyhlášení výsledků soutěže. Předání všech výher zajišťuje provozovatel.
10. Soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla. Poruší-li je, může být ze hry vyloučen a nemá nárok na výhru. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. Finanční plnění výher není možné.
11. Účastí v soutěži každý soutěžící souhlasí s tím, že provozovatel soutěže je oprávněn užít jména a podobizny výherců ve sdělovacích prostředcích a propagačních materiálech provozovatele. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a že má právo na přístup k nim.
12. Soutěžící, který cenu nebo ceny převezme osobně na Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové, je povinen před převzetím ceny úplně, řádně a pravdivě vyplnit předávací protokol potvrzující řádné převzetí ceny. Výherce, který nejpozději ke dni převzetí ceny nedovršil 15 let věku je povinen cenu převzít spolu se svým zákonným zástupcem.
13. Soutěž je určena posluchačům Českého rozhlasu Hradec Králové. Nesmějí se jí zúčastnit zaměstnanci a spolupracovníci provozovatele, partneři ani reklamní agentury ve smluvním vztahu a jejich nejbližší rodinní příslušníci.
14. Provozovatel si vyhrazuje právo měnit pravidla soutěže, případně ji odložit, přerušit, odvolat, zastavit, prodloužit nebo posunout termín konání či bez náhrady úplně zrušit.
15. Tato pravidla jsou platná ode dne vyhlášení. Jejich plné znění je uloženo v kanceláři Oddělení marketingu a obchodu Českého rozhlasu Hradec Králové a vystaveno na internetové adrese: hradec.rozhlas.cz

autoři: Tomáš Peterka , baj
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...