Hradec Králové plánuje rekonstrukci areálu Bavlna

21. září 2010

Město Hradec Králové plánuje komplexní rekonstrukci sportovního areálu Bavlna. Do konce letošního roku by měla být zpracována projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, které by mohlo být vydáno v první polovině příštího roku. V témže období by měl být vybrán zhotovitel stavebních prací, které začnou, pokud půjde vše podle plánu, ve druhém pololetí roku 2010. Dokončení rekonstrukce je plánováno nejpozději na září roku 2011. Celkové náklady na rekonstrukci činí zhruba 105 milionů korun, přičemž až 50 procent nákladů může pokrýt dotace z Evropské unie.

"Sportovní areál Bavlna, který slouží především pro mládežnickou kopanou a také jako volnočasové hřiště pro základní školy na Jiráskově náměstí a v Bezručově ulici, je součástí schválené koncepce podpory a rozvoje sportu. Prostor hřiště je dlouhodobě ve špatném stavu, komplexní rekonstrukce areálu byla proto zahrnuta do integrovaného plánu rozvoje města. Plánujeme revitalizaci území a zlepšení zázemí jak pro kopanou, tak i pro sportovní činnost dětí ze základních škol," řekl náměstek primátora Martin Soukup. Dodal, že v projektu je navrženo fotbalové hřiště s tribunou pro 335 diváků, tréninkové hřiště, dvě víceúčelová hřiště, hřiště pro plážový volejbal a dětské hřiště.
Součástí tribuny bude sociální a šatnové zázemí. Severně od této budovy pak vznikne nový čtyřpodlažní objekt, který bude sloužit jako ubytovna pro sportovce s kapacitou padesáti lůžek.
Řekl dále, že podél navržené tribuny, v souběhu s Veverkovou ulicí, je navrženo parkoviště pro osobní vozidla návštěvníků areálu o kapacitě 48 stání, z toho čtyři stání pro imobilní osoby. Další parkovací místa pro osobní vozidla v počtu deset kolmých stání jsou navržena u dětského hřiště při ulici Fráni Šrámka, z toho jedno stání pro imobilní osoby.
"V rámci návrhu jsou řešeny rovněž plochy pro pěší, naplánován je nový chodník podél Veverkovy a Gebauerovy ulice - na straně areálu. Ve vlastním areálu jsou řešeny komunikační propojky mezi jednotlivými hřišti," doplnil vizi náměstek primátora pro rozvoj města Josef Malíř.
Nespornou zajímavostí celého projektu bude také vyhřívaný trávník. Potřebnou technologii k tomu dodá královéhradecká společnost Tepelné hospodářství. "Vyhřívanou travnatou plochu lze využívat prakticky celoročně. Mladí fotbalisté tak budou moci trénovat venku mnohem déle, což pro ně bude jistě příjemnější, než trávit zimu v krytých halách. Vyhřívání trávníku na Bavlně je jedním z projektů, jimiž chce naše společnost podpořit rozvoj mládežnického sportu v Hradci Králové," vysvětlil ředitel společnosti Jiří Seidler.

Spustit audio