Hradec Králové je připraven zřídit v ubytovně na letišti speciální azyl pro nakažené bez domova

3. duben 2020 10:19

V úterý město Hradec Králové obdrželo nařízení vlády a rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje, kterým mu bylo uloženo zajistit objekt, který bude určený lidem bez přístřeší a osobám vykázaným z důvodu domácího násilí, u nichž bylo potvrzené onemocnění COVID-19 nebo jim byla nařízena karanténa. 

Čtěte také

Pro tyto případy z celého spádového území obce s rozšířenou působností město poskytne v první řadě objekt, který přes zimu využívá Oblastní charita jako noclehárnu pro bezdomovce.

Město zároveň těmto osobám musí zajistit dodávku potravin, ostrahu objektu a okolí by pak měla zajistit Policie ČR ve spolupráci s hradeckými strážníky.

„Na rychlo jsem svolal krizový štáb města, všichni jsme se shodli na tom, že jde o další velmi rizikovou skupinu, která může nákazu nekontrolovaně šířit a je třeba být na tuto situaci připraveni. Jednoznačně jsme se shodli, že objekt na letišti bude pro tento případ vhodný, ale zároveň jsme v celé záležitosti objevili celou řadu neznámých, které bude nutné co nejdříve dořešit," říká primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek z ODS.

Čtěte také

„Bezdomovci jsou velmi specifickou skupinou lidí, problémy mohou nastat hned u testování, zda ho budou vůbec ochotni podstoupit. Městští strážníci sice mají o většině těchto lidí přehled, ale někdy může být pak nalezení jednotlivce, u kterého byl test pozitivní, komplikované. Dále nemáme bližší informace, v jakém režimu a především jak personálně vybavený má takovýto objekt pro nakažené bezdomovce být a jak má fungovat. Zdravotní péče již bude muset být zajištěna z úrovně kraje nebo státu, město své lékaře nemá," dodává primátor.

Ubytovna na letišti má kapacitu až 25 lůžek, sociální zařízení s WC a umývárnou.

„V tuto chvíli je velmi těžké odhadnout, kolika lidí se tato situace může týkat. Na letišti však máme vytipované další prostory, které bude sice třeba vyklidit, drobně upravit a dovybavit, ale poměrně rychle by se dala celková kapacita takovéhoto zázemí navýšit o dalších zhruba šedesát míst," říká Věra Pourová z hnutí ANO, náměstkyně primátora pro oblast městského majetku.

Klienti královédvorské noclehárny musí dodržovat několik základních pravidel. Nesmí například kouřit ani pít alkohol
autor: baj | zdroj: Magistrát města Hradec Králové
Spustit audio

Související