Hasiči z Horní Kalné si hravě poradí nejen s kalnou vodou

22. duben 2016
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy SDH Horní Kalná
0:00
/
0:00

Losování z dosud přihlášených sborů určilo v pátek 15. dubna, že jako další sbor jsme navštívili v soutěži Dobráci roku obec Horní Kalná. Medailonek tamních dobrovolných hasičů odvysílal Český rozhlas Hradec Králové v pátek 22. dubna po 15. hodině!

Horní a Dolní Kalná jsou dvě dlouhé obce jižně od Vrchlabí. V délce více než 6 km lemují Kalenský potok až k jeho ústí do potoka Čisté.

Původně šlo o jednu obec, která se rozdělila až v polovině 19. století. Důkazem toho jsou i výrazy v lidové mluvě („Kalenčák“, jít „do Kalnejch“), dnes už většinou používané jen staršími lidmi.

Označení Kalná pochází z přídavného jména kalný. Bývá spojováno s vodou zdejšího potoka zkaleného vždy po dešti typickou červenou hlínou.

Historie sboru:

Dobrovolná hasičská organizace v Horní Kalné byla založena v květnu roku 1885 pod vedením pana Jezdinského a pana Plecháče. Přihlásilo se 37 mladých lidí, kteří rukou dáním, složením slibu a přísahou se zavázali, že budou plnit všechna ustanovení čestně a bez požadavků na odměnu po vzoru stanov hasičského sboru v Dolní Kalné a Čisté.

SDH Horní Kalná - rok 1930

Po zřízení hasičské organizace hrál důležitou roli výcvik s pořízenou ruční stříkačkou, která musela být obsluhována osmi muži. Postupně byla hasičská zbrojnice dovybavena nutnou výzbrojí - na tu byla pořádána sbírka, ale mnohé hasiči dostali i darem či pořídili z členských příspěvků. V roce 1905 byla postavena hasičská zbrojnice, která s menšími úpravami slouží dodnes.

18. března 1892 vyrazil sbor ke svému prvnímu hasebnímu zásahu - požáru domku Františka Bartoše č. 16. Po mnoho let dopravovali hasiči stříkačku sami nebo s občasnou výpomocí místních sedláků. To dokumentuje zápis z téhož roku. 7. listopadu se vydali hasiči k požáru Františka Tauchmana v Dolní Kalné: „Stříkačce vyjel naproti Josef Nosek s koněm a dopravil ji i zpět.“

V loňském roce jsme uspořádali Oslavy 130. výročí založení našeho sboru, které bylo spojeno se sjezdem rodáků a přátel obce Horní Kalná. Hasiči se podíleli především na organizaci celé akce - ať už se týká programu či zajištění občerstvení… Vše vyvrcholilo ohňovou show a půlnočním ohňostrojem.

Dnes:

Aktuálně čítá náš sbor 144 členů, z toho 26 mladých hasičů, 42 žen a 76 mužů. Dá se říci, že cca polovina obyvatel obce Horní Kalná (360 obyv.) je našimi členy.

Sbor v naší obci plní nejen funkci požárnickou, nýbrž zajišťuje i kulturní a společenské dění v obci. Tradičně každý rok pořádáme: Hasičský bál, Pálení čarodějnic, Sběr železa, Nohejbalový turnaj, Zvěřinové hody, Hájenkafest.

SDH Horní Kalná

Letos nás čeká již 8. ročník zmíněného festivalu. Představí se zde jak místní kalenské kapely, tak kapely z nejbližšího okolí. Tato akce je co do velikosti tou největší, kterou naši hasiči organizují, a počet účastníků se častokrát blíží ke čtyřem stům.

Již několik let pořádáme vždy na konci prázdnin soutěž v požárním útoku - O pohár starosty.

Snažíme se každoročně odměňovat aktivní členy nějakým výletem. Navštívíme kulturní památky a užijeme si dobrého pití a jídla.

Požární sport:

V požárním sportu SDH Horní Kalnou reprezentují družstva dětí, mužů a žen. Na závodech se nám celkem daří. Důkazem toho je hasičská zbrojnice vyzdobená získanými poháry.

SDH Horní Kalná - ženy útočí

Během celého roku se všechna družstva zúčastňují soutěží, a to nejen na okrskové úrovni, ale naše hasičská mládež i na úrovni okresní. Společně se také účastníme na hasičských pohárech v požárním útoku v našem okolí a vždy nějaké družstvo doveze pohár. Letos se nově soutěžilo v tzv. Lize 7. okrsku „hostinnsko“. Zde se naši muži i ženy umístili shodně na konečném třetím místě.

Činnost mladých hasičů Horní Kalná

Kolektiv mladých hasičů v Horní Kalné byl založen v roce 1998. S tímto nápadem přišel současný hlavní vedoucí Rostislav Mejsnar. Začínalo se tehdy s 12 členy. V současné době máme dohromady 26 členů a celému kolektivu se věnují čtyři vedoucí.

Hlavní naší činnosti je příprava na různé závody - Uzlovka, hra Plamen, závody jednotlivců v 60 a závody v požárním útoku. Největšího úspěchu jsme dosáhli v roce 2014. Poprvé v hornokalenské historii jsme se dostali do krajského kola hry Plamen, kde jsme obsadili krásné 8. místo.

SDH Horní Kalná

Pomoc při povodních:

1997 - 10 lidí pomáhalo při odstraňování škod při povodních v Klášterské Lhotě, byla vyhlášena i sbírka a materiální a finanční pomoc z Horní Kalné byla doručena do postižených oblastí.
2002 - 21 lidí pomáhalo v obci Křešice na Litoměřicku, byla vyhlášena sbírka a vybral se obnos 31.000 Kč, který předal pan starosta v Křešicích.
2013 - materiální pomoc při povodních v Rudníku.

Zásahová činnost a technika

Jsme zařazeni do skupiny JPO V, což je ta nejnižší skupina a nejsme povoláváni k výjezdnímu hašení požárů. Naše výjezdová jednotka má 17 členů a v posledních letech naštěstí nemáme důvod k výjezdům v naší obci. Poslední požár domu v Horní Kalné byl u Koudelků v roce 1996, od té doby hořely již jen paseky, nebo něco jiného, ale ne domy.

SDH Horní Kalná

Momentálně disponujeme dvěma požárními stříkačkami PS 12, z nichž jedna je majetkem sboru a je používána výhradně na závody a druhou máme obecní zásahovou. Obecní úřad koupil hasičům v roce 2014 nový vůz. Je to devítimístný Ford tranzit vyroben roku 2010.

Spolupráce s obcí

Fungujeme jako taková obecní technická četa, když je cokoli potřeba, tak obec osloví hasiče a řeší s námi možná řešení. Pomáháme s čištěním propustků pod silnicemi, rekonstrukcí budov svépomocí a mnohé další. Následně jsme za naši pomoc od obce podporováni v naší činnosti.

Svůj sbor můžete přihlásit ZDE: Online přihláška do soutěže Dobráci roku

Dobrovolné hasiče z Horní Kalné můžete až do pátku 29. dubna 2016 do 15:00 podpořit v soutěži Dobráci roku zasláním SMS ve tvaru DOBRACI (mezera) KALNA na číslo 900 11 04. Technicky zajišťuje ATS Praha. Cena jedné SMS je 4,- Kč včetně DPH.

Text zprávy nesmí obsahovat písmena s háčky a čárkami.

Počet hlasů z jednoho telefonního čísla není omezen. Na každou zaslanou SMS přijde odpověď - zpětná potvrzující SMS, že hlas byl přijat.

Držíme palce hasičům z Horní Kalné, ať uspějí!

Losování z dosud přihlášených sborů v pátek 22. dubna určilo, že jako další navštívíme v soutěži Dobráci roku obec Černčice. Jejich medailonek bude odvysílán v pátek 29. dubna po 15. hodině!

Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Procházet se vesmírem a dotýkat se hvězd je možné i ve svěrací kazajce…

Jan Pokorný, ředitel Zpravodajství Českého rozhlasu a moderátor

Jack London Tulák po hvězdách

Tulák po hvězdách

Koupit

Vězeň Darrell Standing, původně profesor agronomie, byl za vraždu svého kolegy odsouzen na doživotí. Pět let pak strávil ve tmě v samovazbě, dost často i ve svěrací kazajce.