Hasiči v kraji odstraňovali následky vytrvalých dešťů. Nejvíc pomoci potřebovalo Rychnovsko

30. červen 2020 08:47

Hasiči v Královéhradeckém kraji zaznamenali v pondělí 29. června 2020 celkem 69 událostí. Z celkového počtu událostí se bezmála v padesátce případů jednalo o technické pomoci při odstraňování nebezpečných stavů a následků po vytrvalém dešti.

Profesionální a dobrovolné jednotky požární ochrany pomáhaly s čerpáním vody ze zatopených prostor, odstraňováním nečistot a nánosů, monitorovaly vodní toky a odstraňovaly spadané stromy, které se mohly vyvracet i vlivem podmáčeného terénu. Většina z celkového počtu událostí byla hlášena v okrese Rychnov nad Kněžnou.

Počty událostí po okresech:
Hradec Králové 13
Jičín 10
Náchod 3
Rychnov nad Kněžnou 41
Trutnov 2

Na Hradecku zajišťovaly profesionální i dobrovolné hradecké jednotky čerpání vody v kempu u Stříbrného rybníka, utvořily se zde velké vodní laguny. Dále pomáhali s čerpáním vody ze sklepa dobrovolní hasiči z Třebechovic pod Orebem v ulici Za Tratí v Třebechovicích p. O., jednotka prováděla zároveň monitoring situace na Orlici a informovala obyvatele v blízké chatové osadě o situaci.

Čtěte také

Profesionální hradecká jednotka z centrální stanice odřezala a odklidila část spadlého stromu v ulici Hradební.

Na Jičínsku odstranily profesionální a dobrovolné popadané stromy z komunikací u Ostroměře, Staré Paky - části Karlov, Nové Paky - části Štikov a u Vidochova. Ve Staré Pace se také dobrovolní hasiči postarali o úklid vozovky od nánosů po vodě.

V Sekeřicích monitorovali profesionální hasiči z Nového Bydžova a JSDH Hlušice požární nádrž, která začínala díky silnému přítoku pomalu přetékat a rozlévat se na louku. Nakonec se podařilo nádrž otevřít tak, aby voda tekla přímo do kanalizace.

Hasiči v kraji odstraňovali následky vytrvalých dešťů - Hradec Králové - Hradební

Na Náchodsku odstranily profesionální a dobrovolné jednotky popadané stromy z komunikací u Nového Hrádku a České Skalice - části Zlíč.

Na Trutnovsku odstranili profesionální a dobrovolní hasiči spadlý strom z komunikace v Lamperticích.

Hasiči v kraji odstraňovali následky vytrvalých dešťů - Hradec Králové - Stříbrný rybník

Na Rychnovsku zajišťovaly profesionální i dobrovolné jednotky čerpání vody Černíkovicích, Vamberku, Rychnově nad Kněžnou - částech Lipovka, Dlouhá Ves, Roveň, Česticích, Lupenici, Kvasinách, Doudlebech nad Orlicí, Synkově-Slemeně.

Protipovodňová opatření se prováděla a pytle s pískem se vozily do obcí Slatina nad Zdobnicí, Čermná nad Orlicí - části Malá Čermná, Rychnov nad Kněžnou - část Dlouhá Ves a Městská Habrová, Domašín, Vamberk, Borohrádek.

Hasiči v kraji odstraňovali následky vytrvalých dešťů - Ostroměř

V Tutlekách uklízeli dobrovolní kostelečtí hasiči bahno z původně zatopené komunikace. Průběžný monitoring vodního toku prováděli hasiči v Záměli, Borohrádku, Dobrušce i Rychnově nad Kněžnou.

Hasiči také odklidili několik spadaných stromů, například v Kostelci nad Orlicí, Doudlebech nad Orlicí, Hřibinách - Ledské a v obci Dobré.

autor: baj | zdroj: HZS Královéhradeckého kraje
Spustit audio

Související