FOTOSOUTĚŽ: Vyfoťte se s barevným deštníkem nebo v černých holínkách a vyhrajte skvělé ceny

6. říjen 2022

Po celý říjen se můžete zapojit do naší fotografické soutěže, kdy nám budete moci posílat svoje fotky. Jenže, pozor! Pánové na nich musejí být v černých gumových holínkách a naše posluchačky naopak s barevným deštníkem.

Máme za sebou teplé a slunečné léto a před sebou mokrý podzim. Ale výlety je možné dělat za každého počasí a dokonce s dobrou náladou.

Jako důkaz bych mohl uvést jedno zastavení z naší letní Cesty okolo Česka, kdy jsme vysílali živě ze slavností v Úštěku. Lilo, lilo, lilo a nikoliv jako z konve, ale z pořádné požární hadice. Zajímavé bylo, že to na skvělé náladě ubralo možná pořadatelům, ale nikoliv návštěvníkům. Byli chráněni pláštěnkami, deštníky a u několika pánů jsem viděl dokonce gumové holínky. Ty jsem jim tiše záviděl, protože mi voda ve vysílacím stanu volně protékala sandály.

Černé holínky a barevný deštník

Petr M. - Česká Lípa

Na tyto chvíle jsem si vzpomněl, když jsem vymýšlel nějakou říjnovou soutěž na „výletní web“. A tak zkusíme váš smysl pro humor, pro recesi a nápaditost. Po celý říjen se můžete zapojit do naší fotografické soutěže, kdy nám budete moci posílat fotky. Jenže, pozor! Pánové na nich musejí být v černých gumových holínkách a naše posluchačky naopak s barevným deštníkem. Jak bude fotografie vypadat, to necháme zcela ve vaší režii. Jen je potřeba splnit uvedenou podmínku.

Vyhrajte báječné ceny

Na konci měsíce se sejde naše rozhlasová porota a vybere ty nejzajímavější snímky. Pro výherce máme atraktivní ceny. Pobyt ve welness hotelu Antonie ve Frýdlantu, velké DAB rádio, sadu zahradního nářadí Fiskars a další ceny. Výherní fotografie si budete moci prohlédnout na našem webu Výletů. A kam posílat fotografie? Na moji emailovou adresu: pavel.kudrna@rozhlas.cz. Už teď se těším, čím nás překvapíte. Obout holínky sice můžu, můžu se i vyfotit, ale vyhrát, nemohu, jak stanoví naše přísná pravidla. Přečtěte si je. Tak, foťte a posílejte. A nezapomeňte plánovat výlety.

Srdečně zdraví Pavel Kudrna – „rozhlasový výletník“

Pravidla soutěže

Doba konání: 8. - 31. října 2022

Fotosoutěž:

Ve výše uvedeném období budeme ve vysílání Výletů vyzývat posluchače, aby posílali fotografie podle této specifikace: "Vyfotografujte se, pánové v černých holínkách, dámy s barevným deštníkem", a fotografii zašlete - na email: pavel.kudrna@rozhlas.cz

Vyhodnocení soutěže a zveřejnění jmen výherců proběhne 5. a 6. 11. 2022 ve vysílání Výletů (13:04 – 14:00 hod.) Výherci nejzajímavějších, nejvtipnějších fotografií budou vybráni tříčlennou porotou sestavenou pořadatelem. Nejlepší fotografie budou zveřejněny na webu Výletů: vylety.rozhlas.cz

Soutěž:

Posluchači mohou po stanovenou dobu posílat fotografie své osoby dle specifikace ve vysílání (muži v černých holínkách, ženy s barevným deštníkem) na výše uvedenou emailovou adresu

  • Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).
  • Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.
  • Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.
  • Finanční plnění výher není možné.
  • Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.
  • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.
  • Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu, na internetových stránkách Českého rozhlasu a sociálních sítích, stejně tak i zaslaná soutěžní fotografie.
  • Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.
  • Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.
autor: Pavel Kudrna
Spustit audio