Firmy a živnostníci, které postihly povodně, mohou žádat o daňové úlevy

13. červen 2013

Ode dneška platí daňové úlevy pro živnostníky a firmy, které zasáhly letošní povodně. Mohou je využít právnické i fyzické osoby postižené velkou vodou na místech, kde vláda vyhlásila nouzový stav, to znamená na území Jihočeského, Plzeňského, Středočeského, Libereckého, Královéhradeckého a Ústeckého kraje a hlavního města Prahy.

Ministerstvo financí promine živnostníkům i právnickým osobám za letošní rok 2013 daň z příjmů ve výši škody na majetku, který používají k podnikání.

Měli by se proto co nejdřív spojit s finančním úřadem a oznámit mu, že jejich majetek voda zničila, spočítat jeho hodnotu a pořídit fotodokumentaci. K doložení škody nesmí chybět posudek pojišťovny nebo znalecký posudek.

„Je dobré na tom začít pracovat hned a nečekat, protože zpětně se tyto věci dokládají hůře,“ říká mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Homolová.

Ministerstvo také odsunulo podnikajícím fyzickým i právnickým osobám splatnost daně. Těm, kterým k 30. červnu vzniká povinnost doplatit daň z příjmů za loňský rok, prominou úřady úrok z prodlení a penále. Daň musí zaplatit nejpozději do 31. října. Pokud to tak udělají, musí to finančnímu úřadu oznámit.

Splatnost daně a záloh lze odsunout

A ještě aktuálnější termín nastává tento pátek, kdy je splatná záloha na daň z příjmu. Živnostníci i firmy mohou požádat o snížení nebo odložení zálohy. V obou případech musí také doložit, že jim povodně způsobily škody.

„Má to tu výhodu, že správce vezme v úvahu skutečnosti, které daňový subjekt doloží, to znamená, že byl postižen záplavou a do jaké míry. A hlavně subjekt, který takto požádá o posečkání nebo splátkování, se nestane daňovým dlužníkem,“ doplnila mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Podrobné informace o úlevách je možné najít na internetových stránkách www.financnisprava.cz v záložce Povodně 2013. Kromě podrobného výkladu si tam žadatelé o úlevy mohou okopírovat i vzory žádostí, které budou podávat na územní pracoviště finančních úřadů.

autoři: jas , dka , jbe
Spustit audio