Dvůr Králové chystá modernizaci čistírny odpadních vod. Stát bude zhruba padesát milionů korun

10. leden 2020 10:15

Ve Dvoře Králové nad Labem se před nedávnem po dlouhých letech uklidnila situace s čištěním splašků. Město totiž od soukromého majitele odkoupilo čistírnu odpadních vod a začalo ji samo provozovat. Teď připravuje rozsáhlou modernizaci.

Město Dvůr Králové nad Labem je prostřednictvím své společnosti Vodovody a kanalizace už několik týdnů majitelem tamní čistírny odpadních vod. Tu VaK koupil od soukromého provozovatele a definitivně tak skončily dlouhá léta trvající spory o cenu za čištění splašků.

Čtěte také

Teď se začínají připravovat podklady pro nutnou modernizaci, ta bude stát zhruba padesát milionů korun. Čistírně totiž za dva roky končí povolení k vypouštění odpadních vod.

S Jakubem Linkem, vedoucím čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem, stojíme na začátku celé čističky, v místech, kde voda přitéká.
„Můžeme vidět šnekové čerpadlo o kapacitě 630 litrů vody za vteřinu. To přečerpává přiváděné odpadní vody do dalších stupňů čištění."

Přecházíme do česlovny, kterou můžeme považovat za samotné srdce celé čistírny.
„Tady dochází k separaci hrubých plovoucích nečistot, které je nutné odstranit z odpadních vod z důvodu ochrany zejména čerpací techniky. Tady počítáme s modernizací strojně stíraných česel."

Dvůr Králové nad Labem chystá modernizaci čistírny odpadních vod

Poměrně rozsáhlými změnami projdou také vyrovnávací a usazovací nádrže čistírny odpadních vod.
„I zde se počítá v rámci budoucí rekonstrukce, že dojde k nějaké revitalizaci, dejme tomu intenzifikaci. A budeme upřednostňovat rekonstrukci první a druhé linky z důvodů zkrácení potrubních tras a snížení energetické náročnosti."

Voda se v nádržích "vaří". Tady dochází k biologickému čištění

Dvůr Králové nad Labem chystá modernizaci čistírny odpadních vod

„Biologické čištění je nejpodstatnějším stupněm úpravy vod nejen u naší stanice. Při něm dochází k odstraňování organického znečištění a znečištění parametru celkový dusík a celkový fosfor. V rámci budoucí rekonstrukce čistírny je nejzásadnější modernizovat právě tento stupeň. Cílem intenzifikace bude snížení množství vypouštěného znečištění zejména u těchto dvou parametrů," vysvětluje Jakub Linek.

Připravovaná modernizace čistírny odpadních vod ve Dvoře Králové nad Labem obyvatele města nijak neomezí.

Spustit audio

Související