Dvojici hrošic už můžete spatřit v letním výběhu ZOO Dvůr Králové

29. květen 2017
ZooDK_stehovani_hrosic_do_vybehu (3).jpg

Necelou hodinu a půl trval přesun dvou hroších samic ze zimoviště do letního výběhu v návštěvnické části ZOO Dvůr Králové nad Labem. Pětiletá Hula a rok mladší Mona byly převezeny ve speciálním kontejneru a po vypuštění jejich kroky směřovaly do velké vodní nádrže. Návštěvníci tak mohou nyní vidět dvojici v pěším safari v úseku mezi výběhy nosorožců a lvů.

Samotná akce začala naložením samic do kontejneru a pokračovala přesunem k výběhu.

„Po příjezdu na místo jsme bednu s oběma zvířaty uvnitř složili za pomoci jeřábu tak, aby přímo navazovala na vstup do ubikace umístěné ve výběhu. Hrošice z ní tak jednoduše přešly do nového domova a ihned potom se vydaly do vody," popisuje Jiří Hrubý a doplňuje, že samice jsou na sebe fixované, proto musely být převáženy najednou.

Hula s Monou byly do Dvora Králové dovezeny v loňském roce a ZOO Dvůr Králové tak po 14 letech obnovila chov těchto afrických sudokopytníků.

Výběh, kde budou samice přibližně do října, obývají společně s antilopami a pelikány.

ZooDK_stehovani_hrosic_do_vybehu (4).jpg

Jedna hroší samička dorazila do východních Čech z Belgie, druhá z Dánska. Hroch obojživelný pochází z oblasti na jih od Sahary a zajímavostí je, že ve většině jazyků je název tohoto zvířete odvozený ze starořeckého slova "říční kůň".

Život hrocha je s vodou pevně spojený a tak pro obě hrošice ZOO připravila "ubytování" přímo v jednom z rybníků Safari.