Důl Zdeněk Nejedlý na Trutnovsku je téměř 30 let zavřený. Stále z něj ale vytéká nebezpečná voda

14. červenec 2017
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Důl Zdeněk Nejedlý na Trutnovsku je už téměř 30 let zavřený. Stále z něj ale vytéká nebezpečná železitá voda

Černouhelný důl Zdeněk Nejedlý v Jestřebích horách na Trutnovsku už je od devadesátých let uzavřený, dodneška přesto na místě působí Báňská záchranná služba. Ta se stará o likvidaci zátěží, které vznikly při těžbě, v tomhle případě třeba o čištění zhruba 3 milionů kubíků vody vytékajících každoročně z podzemí. Voda prochází přes čistírnu a dvě odkaliště, jinak by totiž kvůli velkému poměru kysličníků železa ohrožovala život v řece Úpě a následně i Labi.

František Beneš pracuje jako obsluha čistírny důlních vod. Stojíme u jakéhosi zásobníku: „Ten má objem asi 35 kubíků. Je v tom vápenný hydrát, který se nasype do kádě, udělá se vápenné mléko. Vypadá to jako bílá barva. A tuto směs pak čerpáme a potom ji dávkujeme do důlních vod, které vytékají ze štoly Ida."

Přešli jsme pár desítek metrů dál. Je tu jakýsi bazének o velikosti asi deset krát tři metry. V něm je červeně zabarvená voda. To znamená, že to je ona voda znečištěná okrem.

Důl Zdeněk Nejedlý na Trutnovsku je už téměř 30 let zavřený. Stále z něj ale vytéká nebezpečná železitá voda

„Ano, my tomu říkáme reaktor. Na stěnách se usazuje takzvaný okr. Je to taková mazlavá, špinavá, okrová barva. Když se od ní člověk zamaže, tak se nedá pomalu ani umýt," vysvětluje František Beneš.

S vedoucím Báňské záchranné služby Odolov Josefem Tothem stojíme na místě, ze kterého je vidět na obě dvě odkalovací nádrže. V prvním odkališti je voda stále ještě špinavá, ale už je smíchaná s vápnem. „Ano, do této části rybníka vlastně vtéká voda už obsahující vápennou vodu a flokulanty. Takže tady se usazuje to největší množství toho trojmocného železa. A dál už přetéká přes místní hrázku čistá voda. Je vidět, že na tom druhém rybníku je voda, kde se dá koupat. Jsou tam ryby, ptactvo a podobně."

Důl Zdeněk Nejedlý na Trutnovsku je už téměř 30 let zavřený. Stále z něj ale vytéká nebezpečná železitá voda
autor: baj
Spustit audio