Do dnešního dne mohou někteří zemědělci požádat stát o mimořádnou podporu. Komu je přesně určena?

30. červen 2022 08:15

Část zemědělců si může do dneška požádat o mimořádnou dotaci. Stát mezi ně rozdělí zhruba 810 milionů korun. Žádost o podporu se týká hlavně chovatelů prasat, krav a kuřat a také pěstitelů jablek a brambor. Více podrobností zjišťovala reportérka Eliška Horáková.

Čtěte také

Jak už zaznělo, do dnešního dne bude Státní zemědělský intervenční fond sbírat žádosti o mimořádnou dotaci pro zemědělce. Dotace má pomoci se zvýšenými vstupními náklady a vyššími cenami energií a paliv. V našem kraji se podpora bude týkat třeba pěstitelů jablek.

Podmínky dotace popisuje předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. „Předpokládám, že bude žádat většina pěstitelů jablek, kteří splní podmínky podpory. To znamená, že to jsou ti, kteří mají svoje ovocné sady s druhem jabloň v režimu takzvané integrované produkce nebo ekologického zemědělství.“

„Tedy není to úplně pro každého, ale pouze pro ty, kteří pěstují jablka tímto environmentáílním, šetrnějším způsobem. To je vlastně jediná podmínka. Vztahuje se to k loňským pěstitelským plochám, tedy z roku 2021,“ dodává Martin Ludvík.

Čtěte také

Už jsme řekli, že dotace nejsou jen pro pěstitele, ale i pro chovatele. I tam jsou nějaká omezení?

Podpora je určená na chov prasnic, kuřat chovaných na maso a také krav na produkci mléka.

I v tomto případě ale je potřeba splnit některé podmínky, doplňuje ředitelka Agrární komory v Trutnově Marcela Jezberová. „Třeba u chovu prasnic je nutné doložit, že žadatel v určitém období zajistil zpracování části vyprodukované v bioplynové stanici.“

Čtěte také

„Nebo že obdržel dotaci z národních zdrojů dotačního programu Podpora zlepšení stájového mikroklimatu prasat. Případně, že chovatel má integrované povolení nebo je to chovatel zařazený k ekologickému zemědělství,“ dodává Marcela Jezberová.

Pokud zemědělci se žádostí uspějí, kdy peníze dostanou?

Pokud chovatelé a pěstitelé stihnou podat žádost do dnešního dne a splní požadované podmínky, tak se výsledky hodnocení žádosti a konkrétní částku dozvědí do 15. srpna. Státní zemědělský intervenční fond pak zemědělcům dotaci proplatí nejpozději do konce září tohoto roku.

autoři: Eliška Horáková , baj
Spustit audio

Související