Daně a jak na ně! Nezapomeňte, poslední termín pro podání daňového přiznání je 1. duben

5. březen 2019

Mgr. Romana Barešová, ředitelka Sekce řízení úřadu a zástupce ředitele Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj v naší radioporadně. Informace k dani z příjmu. Novinky v roce 2019. Chyby, kterých se nejčastěji dopouštíme. 

V roce 2019, až budeme podávat daňové přiznání za rok 2018, je termín pondělí 1. dubna.

Ing. Alena Foukalová ví, co vše si můžete odečíst z daní. Na jaká zvýhodnění máte nárok?

Finance. Ilustrační foto

Radioporadna - Ing. Alena Foukalová - daňová poradkyně - Co vše si můžete odečíst z daní? Na jaká daňová zvýhodnění a slevy máte nárok? - Zajímavá osobnost je Hostem Radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové každý všední den po 11 hodině.

Pracovníci úřadu vyjíždějí za daňovými poplatníky i do terénu. Seznam obcí, kam v Královéhradeckém kraji vyjedou vybírat daňová přiznání, termíny i všechny další potřené informace najdete na www.financnisprava.cz

Daňové přiznání je možné podat i poštou, elektronicky nebo přes datovou schránku. Kdo má zřízenou příslušnou datovou schránku, je povinen podat ho v elektronické podobě.

Pokud finanční úřad vyzve k opravě chyb, je dobré komunikovat a opravit je, jinak úřad přistoupí k zákonným a leckdy zdlouhavějším formám nápravy.

Finance (ilustrační foto)

Pokuty za nepodání nebo zpoždění
Pokuta vzniká 5. dnem po lhůtě. Je přímo úměrná počtu dní prodlení a výši spočítané daňové povinnosti.

Pokuty za chyby
Pokud se v daňovém přiznání objeví chyby a po jejich opravení vyjde daňová povinnost vyšší, je to posuzováno jako pozdní úhrada daně, můžou tedy vzniknout úroky z prodlení.

Nejčastější chyby
Chybný odpočet na vyživovanou manželku. Odpočet je možné uplatnit, pokud manželka nemá za kalendářní rok příjem přesahující 68 tisíc korun. Do příjmu manželky se započítává nemocenská, půlroční mateřská dovolená nebo podpora v nezaměstnanosti. Do příjmu manželky se naopak nezapočítávají dávky státní sociální podpory: přídavky na děti, rodičovský příspěvek a podobně.

Odpočet na školkovné: poplatník si musí uplatnit částku, kterou skutečně zaplatil a ne zákonem stanovenou maximální částku.
Odpočet na vyživované děti: pokud žijí ve společné domácnosti, má nárok na odpočet pouze jeden z rodičů. Nebo si odpočet můžou rozdělit - každý měsíc jeden z rodičů.

Často se také zapomíná na vlastní podpis.

Celou radioporadnu s Mgr. Romanou Barešovou si můžete poslechnout v našem audio-archívu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související