Cizopasník napadl v unikátní lipové aleji v Jičíně část stromů, ohýbají se a ohrožují kolemjdoucí

10. listopad 2022 12:12

Lipová alej v Jičíně začíná být nebezpečná. Několik vzrostlých stromů je nemocných. Pracovníci technických služeb už všechny stromy zkontrolovali a vytipovali ty, které nejvíc ohrožují lidi. Velkou část lipové aleje napadl cizopasník, uvnitř dřevní dutiny je hniloba a důsledkem toho se stromy nebezpečně ohýbají.

Čtěte také

Případnou odpovědnost za kolemjdoucí, cyklisty nebo například rodiny s malými dětmi má město Jičín. To teď situaci řeší. Pokud dojde k odstranění starých stromů, budou nahrazeny stromy mladými.

Celou situaci komplikuje i to, že je alej součástí přírodní památky Libosad - Obora. O případném kácení tedy musí rozhodnout odbor životního prostředí na krajském úřadě v Hradci Králové. Jičínská alej je navíc biotopem chráněného brouka páchníka hnědého.

Valdštejnova lipová alej v Jičíně je nejstarším historickým stromořadím u nás. Tvoří ji na 900 stromů.

Valdštejnovou lipovou  alejí cestou do Sedliček

Valdštejnova alej je součástí ojedinělé barokní krajinné kompozice, kterou v letech 1630 až 1634 vytvořil raně barokní italský architekt Giovanno Pieroni.

Čtěte také

Stromořadí je zelenou spojnicí Valdštejnského paláce v Jičíně s letohrádkem v Libosadu a s kartuziánským klášterem ve Valdicích na ose východu a západu slunce za letního slunovratu.

Významnou přírodní a krajinnou památkou Jičína vedou dva chodníky: jeden se sypaným podložím pro pěší a cyklisty, druhý z hladkého asfaltu vhodný i pro jízdu na kolečkových bruslích.

Příznivci turistiky, kteří se alejí projdou do Sedliček, většinou neodolají výšlapu na čedičový vrch Zebín, chráněnou přírodní památku, kterou zdobí kaplička sv. Maří Magdalény.

Spustit audio

Související