Chundelatá stříbřitá klubíčka. To jsou mláďata výra afrického, poprvé odchovaná ve Dvoře Králové

3. červen 2017
Mláďata výra afrického, poprvé odchovaná ve Dvoře Králové

Zoologům královédvorské ZOO se podařilo poprvé odchovat dvě mláďata výra afrického. Podobají se chundelatým stříbřitým klubíčkům a už teď na nich nepřehhlédnete velké oči. Za sebou mají jen 6 týdnů života a už je baví zkoumat okolí svých ptačích domovů. Zatím jsou pod dohledem ošetřovatelů v zázemí pavilonu Afrických bažin.

Jiný druh výrů zahlédnete ale i v korunách stromů naproti výběhu šelem. „Stačí se jen pozorně dívat," poradil zoolog Michal Podhrázský redaktorce Daně Voňkové.

Výra afrického si co do velikosti představte jako malého evropského výra, kterého známe i z naší přírody, nebo jako středně velkou sovu.

Africký výr se dožívá 15 až 20let, rozpětí křídel může dosáhnout jeden metr, ale váží pouze 500 až 750 gramů.

Ve volné přírodě žije na jihu Afriky a loví za letu hmyz, netopýry i jiné menší ptáky.

Dospělí výři afričtí jsou pověstní agresivní obranou svých teritorií.

ZOO Dvůr Králové nad Labem chová také výry bělavé

ZOO Dvůr Králové nad Labem chová vedle výrů afrických také výry bělavé

Výr bělavý se od všech sov odlišuje růžovými horními víčky nápadně kontrastujícími s tmavou oční duhovkou, což má druhově signalizační význam. Ozývá se hlubokým vrčením, jež střídá nezvykle vysoké pískání.

Patří mezi noční ptáky, hřaduje ve vysokých stromech. Samice klade v průměru dvě vajíčka, na kterých sedí 35-38 dní.

Na hnízdě zůstává po celou dobu inkubace, na samci zůstává lov potravy a krmení partnerky. Nejprve krmí první mládě, pokud je potravy nedostatek, krmí pouze toto mládě. V blízkosti rodičů se mladé sovy zdržují až do věku tří měsíců.

Zajímavosti:
Výr bělavý je největší sovou afrického kontinentu.
Ve světovém měřítku jí patří třetí místo za ketupou Blakistonovou a výrem velkým.

Mláďata výra afrického, poprvé odchovaná ve Dvoře Králové