Chcete podat žalobu, ale nevíte jak na to? Projdeme si osm bodů postupně krok za krokem

20. listopad 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Justice a spravedlnost (ilustrační foto)

Někdo si vás najal na práci a nezaplatil. Pronajímáte byt a nájemník vám dluží peníze už za několik měsíců. Chtěli byste podat žalobu, ale nevíte jak? Poradíme vám.

JUDr. Zdeněk Rudolecký v naší radioporadně na téma: Chci podat žalobu, jak na to? Krok za krokem.

1. Co je potřeba udělat, než žalobu podáte?

U soudu uspějete jedině tehdy, budete-li schopni svůj nárok prokázat. Ujasněte si proto, zda máte potřebné důkazy k dispozici. Najměte si advokáta, který vám s žalobou pomůže.

Čtěte také

Pokud nemáte právní vzdělání a v právu se neorientujete, nepouštějte se do žaloby sami. Advokátovi nic nezamlčujte, řekněte vše, co víte. Jakmile něco zamlčíte, nahráváte tím druhé straně.

Každopádně se nenechte odradit pověstí českých soudů, respektive jejich vytížeností. Investujte alespoň minimum času do toho, zda má smysl hájit svá práva. Řada lidí spoléhá na to, že druhá strana se soudit nebude.

Podání žaloby by měl nicméně předcházet pokus o mimosoudní vyřešení sporu. Vyzvěte druhou stranu k dobrovolnému splnění povinnosti.

2. U jakého soudu se žaloba podává?

Obvykle se žaloba podává k příslušnému okresnímu soudu. V Praze je to obvodní soud. Buď se žaloba podává na podatelně, nebo se pošle poštou, za určitých podmínek tak lze učinit i elektronicky.

V některých případech, zpravidla co se týče obchodních věcí, spadá věc do příslušnosti krajských soudů. Takzvaná místní příslušnost soudu se zpravidla určuje podle bydliště nebo místa podnikání žalované strany.

3. Co by měla žaloba obsahovat?

Žalobce musí vylíčit, proč a koho žaluje, a zároveň doložit důkazy. Pokud je například předmětem žaloby úhrada nájemného z nájmu bytu, musíte dokázat, že jste s žalovaným uzavřeli nájemní smlouvu, na jejímž základě byt užívá. A také doložit, že nájemné za určité období nebylo uhrazeno.

Pozor na přesné označení žalobce i žalovaného. Musíte vyplnit jméno, příjmení a bydliště, případně i datum narození nebo rodné číslo fyzické osoby. Dále obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, v obchodních věcech je potřeba i IČO. Je potřeba také přesně specifikovat, jakou částku požadujete.

4. Platí se nějaký soudní poplatek?

Ano. Jeho výše je stanovena zákonem o soudních poplatcích a závisí na tom, co je předmětem řízení. Například v případě žalob o peněžité plnění činí soudní poplatek pět procent z žalované částky.

JUDr. Zdeněk Rudolecký ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

V případě zastoupení advokátem je třeba počítat s jeho odměnou. Pokud se nedohodnete jinak, vychází se z advokátního tarifu. Odměna pak závisí na předmětu sporu, respektive na výši žalované částky a počtu úkonů advokáta. Kromě soudního poplatku a nákladů na právní zastoupení je třeba počítat i s náklady na cestovné či na případné znalecké posudky.

5. Co když na advokáta nemám peníze?

Můžete využít takzvanou službu pro bono. Pomůže vám například Česká advokátní komora. Za určitých podmínek jmenuje advokáta i soud.

6. V jaké výši vrací soudy náklady v případě vyhrání sporu?

V případě, že vyhrajete, platí náklady soudního řízení, soudní poplatek i náklady vašeho právního zastoupení protistrana, a to v paušální výši. Záleží na podmínkách, které máte sjednány se svým advokátem. Avšak ani v případě vítězství nemusíte mít všechny náklady pokryty.

7. Vyplatí se vůbec žalobu podávat?

Je třeba zvážit oprávněnost svého nároku a odhadnout celkové náklady. Pokud je nárok jasný a pravděpodobnost úspěchu vysoká, pak žalobu podejte. Samotné podání žaloby a hrozba hrazení nákladů řízení nezřídka přimějí dlužníka k tomu, že dluh zaplatí.

8. Jak bude soudní řízení probíhat?

Půjde-li o žalobu například o zaplacení peněžité částky, vydá soud platební rozkaz. To většinou trvá několik dní až týdnů.

Čtěte také

Žalovaná strana může zaplatit, nebo podat takzvaný odpor. Podá-li odpor, nařídí soud jednání (obvykle za několik měsíců).

Jednání nejste povinni se zúčastnit, ale můžete tím oslabit své šance. Pokud jste zastoupeni advokátem, postačí, když se zúčastní on.

Na jednání obě strany prezentují svá tvrzení a argumenty. Po skončení vyzve soud účastníky k přednesení závěrečných návrhů. Řízení skončí vydáním rozsudku, kterým soud žalobě zcela nebo částečně vyhoví, nebo ji zamítne. Proti rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení.

Celou radioporadnu s JUDr. Zdeňkem Rudoleckým si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související