Cenu Dědictví pro budoucnost získal hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově

6. říjen 2017
Celkový pohled na kostel od jihovýchodu

Národní památkový ústav již počtvrté ocenil významné počiny v péči o naše památkové dědictví. Záchrana hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově byla oceněna stříbrnou plaketou, kterou převzal starosta Horního Maršova Ing. Pavel Mrázek.

Cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro, jejíž český překlad znamená Dědictví pro budoucnost, byly na slavnostním ceremoniálu v renesančním zámku v Bučovicích odměněny ty nejlepší počiny v oblasti památkové péče uskutečněné v minulém roce. Porota vybírala z celkem dvaceti čtyř uchazečů ve čtyřech kategoriích, oceněna byla též osobnost památkové péče a svého favorita zvolila v on-line hlasování i veřejnost.

„Cenou Patrimonium pro futuro chceme nejen vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo, ale především poděkovat těm, kteří se o to přičinili. Strávený čas, vynaložené úsilí i vložené finanční prostředky ze strany vlastníků, tvůrců či investorů si společenskou prestiž a uznání zaslouží," uvedla generální ředitelka Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Oratoř před a po opravě

Cenu s podtitulem Společenské ocenění příkladů dobré praxe uděluje NPÚ od roku 2014

Ocenění symbolizované stříbrnou plaketou získala také v kategorii záchrana památky (posuzující záchranu kulturního dědictví například nezištnou iniciativou, koupí, mobilizací dobrovolníků apod.) obec Horní Maršov zastoupená starostou Ing. Pavlem Mrázkem a občanské sdružení Hradní společnost Aichelburg zastoupené RNDr. Pavlem Klimešem za záchranu a obnovu hřbitovního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horním Maršově.

Statická poškození před obnovou

Osud renesančního kostela Nanebevzetí Panny Marie dokládá obtížnou situaci mnoha sakrálních staveb v bývalých Sudetech, které po roce 1945 ztratily v souvislosti s odsunem německého obyvatelstva a následnými společenskými změnami využití. Řadě z nich dodnes hrozí zánik.

V případě Horního Maršova se památku podařilo zachránit

První nezbytné práce zajistili již po roce 1990 bratři Pavel a Miloslav Klimešovi. V roce 2003 občanské sdružení Aichelburg pořídilo projektovou dokumentaci, podle níž proběhla první etapa záchranných prací.

Později se kostel podařilo získat do vlastnictví obce Horní Maršov, jež v obnově pokračovala. Obnova s velkým podílem restaurátorských postupů proběhla za výborné spolupráce mezi vlastníkem, památkáři a realizátory prací. Kladla důraz na zachování co nejvyšší autenticity prostor a také všech stavebních etap.

Věž kostela před opravou a po opravě

Návštěvníkům se tak představuje atmosféra několika staletí historie východních Krkonoš i život původních obyvatel, jejichž vzkazy byly odkryty v interiéru kostela. Areál se po desetiletích úpadku stal vyhledávaným místem, v kostele probíhají rozmanité kulturní akce a při významných událostech komentované prohlídky.

„Úcta k vlastnímu kulturnímu dědictví a k památkovým hodnotám u nás není zatím samozřejmostí a právě popularizací příkladů dobré praxe chceme nejen široké veřejnosti, ale i vlastníkům památek ukázat, že tato úcta a následná péče má smysl a že se celé společnosti dlouhodobě vyplácí. Chci proto velmi poděkovat všem oceněným i nominovaným za jejich záslužnou činnost, která přesahuje hranici jedné generace," uzavřela generální ředitelka NPÚ.