Cena vodného a stočného vzroste od příštího roku na Hradecku v průměru o téměř 15 procent

3. prosinec 2023 07:22

Vodné a stočné bude od 1. ledna v Hradci Králové i v dalších městech a obcích na Hradecku dražší. V průměru cena stoupne o téměř 15 procent na necelých 147 korun za metr krychlový dodané a odvedené vody. Průměrná domácnost tak za rok zaplatí za vodu téměř o 1 900 korun více. 

Čtěte také

Vodárny zdraží především kvůli zvýšení nákladů na opravy vodárenských sítí, na materiál a nakupovanou vodu. Zvýšení ceny ovlivnila i parlamentem schválená vyšší daň z přidané hodnoty, která od 1. ledna 2024 vzroste z 10 na 12 procent. Vodovody a kanalizace Hradec Králové v okrese zásobují pitnou vodou přes 170 tisíc lidí.

Cena vodného a stočného se již od roku 2008 skládá z pohyblivé a pevné složky. Pohyblivá složka ceny pro vodné a stočné pro rok 2024 bude 130,08 Kč/m3 včetně DPH, oproti roku 2023 vzroste o 16,67 Kč za m3. Zvýší se i cena pevné složky, která je stanovena podle velikosti vodoměru.

Například odběratel v rodinném domku zaplatí ročně v pevné složce 2 731,- Kč místo dosavadních 2 380,- Kč. Celkové navýšení ceny služeb za dodávku pitné vody a odkanalizování tak činí v průměru 12,7 % bez DPH oproti cenám roku 2023.

Čtěte také

„Příčina pro zvýšení ceny leží v plánovaných nákladech na nákup předané vody, materiálu a zejména v nákladech na opravy našeho infrastrukturního majetku, které se oproti předchozímu roku zvýší o 46 milionů korun. Důvodem je trvalá snaha provozovatele řádně pečovat o pronajatý majetek tak, aby mohl i nadále sloužit v co možná nejlepším provozuschopném stavu. Od 1. ledna dochází rovněž ze strany státu k navýšení DPH z 10 na 12 %,“ řekl Jiří Šolc, ředitel společnosti VaK HK.

A doplnil. „Díky úsporným projektům na ČOV Hradec Králové dojde v příštím roce ke snížení nákladů na elektrickou energii a zemní plyn, přičemž ostatní položky nákladů na vodné a stočné jsou nižší nebo nejvýše na úrovni meziroční průměrné inflace, která činila 14,3 %. I přes smluvní možnost provozovatele navýšit cenu o inflaci, je výsledná cena, na základě vzájemného jednání, pod úrovní inflace.“

I přes zvýšení ceny vodného a stočného nebude mít tato skutečnost významný vliv na výdaje domácností. „Například pro čtyřčlennou domácnost žijící v rodinném domě, která platí vodné i stočné, vzrostou denní výdaje za tyto služby v průměru o 6 korun a 30 haléřů,“ vysvětlil Jiří Šolc.

Čtěte také

Nastavený trend obnovy vodárenské infrastruktury ve vlastnictví VAK HK bude dále pokračovat, a to bez výrazného vlivu na navýšení ceny vodného a stočného v roce 2025 a v letech následujících.

Významnou měrou k této skutečnosti přispívají dotace Ministerstva zemědělství ČR ve výši 279 mil. Kč, které se podařilo společnosti získat pro investice v letech 2022 - 2024 ke zmírnění následků sucha a zvýšení zabezpečenosti v zásobování pitnou vodou.

Společnost VAK HK investovala od roku 2006 do obnovy a rozvoje svého vodárenského majetku již 4 miliardy korun. K tomu využila zdrojů získaných z vodného a stočného, dotací od Ministerstva zemědělství ČR, bezúročných státních půjček a státem dotovaných komerčních úvěrů, zápůjček od obcí a nájemného z pronájmu vodárenského infrastrukturního majetku od provozovatele Královéhradecké provozní, a.s. Výše tohoto nájemného určená na investice vzrostla od roku 2006 ze 144 mil. na 265 milionů korun pro rok 2024.

Spustit audio

Související