Burza filantropie propojuje ty, kteří mají chuť si navzájem pomáhat. Vznikají trvalá přátelství

30. leden 2023

V Královéhradeckém kraji se v říjnu uskuteční Burza filantropie, při které mohou neziskové organizace a sociální podniky z regionu získat podporu od firem a veřejné správy. Je to velmi chytrý a šikovný nápad na to, jak podpořit neziskový sektor. 

Povídáme si s vedoucí Odboru regionálního rozvoje grantů a dotací Královéhradeckého kraje Ivanou Kudrnáčovou a Marzenou Peťovskou z neziskové organizace Sdružení Neratov, kde právě lidem s postižením pomáhají a které už se v minulých letech takové Burzy filantropie zúčastnilo.

Co to ta Burza filantropie vlastně je?
Ivana Kudrnáčová: Burza filantropie vznikla na Pardubicku před více než 10 lety a když jsme se my na Odboru regionálního rozvoje grantů a dotací s touto myšlenkou seznámili, tak se nám to velmi líbilo. Seznámili jsme se s koalicí nevládních organizací Pardubicka a rozhodli jsme se, že převedeme tento projekt i do Královéhradeckého kraje.

Bez donátorů by Burza filantropie nebyla tím, čím má být. Je to výhodná soutěž nejen pro neziskové organizace, ale i pro firmy.
Ivana Kudrnáčová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje grantů a dotací Královéhradeckého kraje

Ona myšlenka mě právě zajímá?
Ivana Kudrnáčová: Základní myšlenkou je propojit neziskový a podnikatelský sektor spolu s veřejnou správou tím, že transparentně pomůžeme zajímavým projektům neziskovek, naváže se trvalá spolupráce, uzavřou se partnerství. Burza propojuje všechny ty, kteří mají společnou chuť si nějakým způsobem vzájemně pomáhat.

Čtěte také

Tedy je to vlastně v podstatě taková soutěž, kde neziskovky něco nabídnou a potom si podnikatelé, kteří mají finance, vybírají projekty, jenž podpoří. Takhle to funguje?
Ivana Kudrnáčová: Přesně tak to funguje. My v únoru pořádáme první seminář pro neziskové organizace, tam představíme celý koncept Burzy filantropie Královéhradeckého kraje. Bude mít svůj vlastní web, neziskové organizace budou moci až do konce června přihlašovat své projekty. V rámci času, který máme před sebou, budeme s neziskovkami pracovat, budou pro ně připraveny semináře, jak napsat a připravit projekt k prezentaci na webu.

To je také důležité, aby to uměly prostě prodat.
Ivana Kudrnáčová: Ano, aby uměly prodat to, co chtějí prodat. A zároveň je budeme učit, jak to správně odprezentovat ve velkém finále, které se bude konat v říjnu 2023.

Čtěte také

Paní Peťovská přijela ze Sdružení Neratov, tedy organizace, která také pomáhá handicapovaným lidem. Co vás před lety přivedlo do Burzy filantropie na Pardubicku?
Marzena Peťovská: My máme sídlo v Královéhradeckém kraji, nicméně provozy jsou rovněž i na Pardubicku. To znamená, že máme v Žamberku a v Králíkách chráněné dílny. A v roce 2016, kdy jsem přišla do sdružení, jsem se dozvěděla o Burze filantropie z internetu a rozhodla jsem se, že do toho půjdeme. Náš první přihlášený projekt jsme nazvali Nesoudíme, pomáháme. Jednalo se o vybavení nově vznikající montážní dílny, která začala zaměstnávat 24 osob s handicapem. Na to jsme potřebovali peníze, abychom mohli profesionálně dílnu vybavit. Aby se tito lidé, kteří mají nějaký handicap, mohli vrátit na trh práce.

Vzpomenete si, s jakou prezentaci jste tenkrát předstoupili před donátory a porotu?
Marzena Peťovská: Určitě. Vzaly jsme to opravdu velmi zodpovědně s kolegyní Klárou Hubálkovou, dnes už je to paní Motlová. Opravdu jsme si to i časově nacvičovaly, abychom se vešly, protože na tu prezentaci máte určený konkrétní čas. Udělaly jsme všechno pro to, abychom vyhrály, a povedlo se to. Máme krásně vybavenou dílnu, nové stoly s osvětlením. Nás projekt donátoři rádi podpořili, protože to nebyla jednorázová akce, ale byl to projekt udržitelný.

Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992. Dnes má už 250 zaměstnanců a pomohlo spoustě rodin s handicapem.
Marzena Peťovská, Sdružení Neratov

Burze filantropie tedy proběhne v našem kraji v říjnu. Kam se mohou teď tedy hlásit nejen neziskové organizace z celého našeho kraje, ale i samotní podnikatelé a donátoři?
Ivana Kudrnáčová: Ano, protože bez donátorů by Burza filantropie nebyla tím, čím má být. Jsme moc rádi, že Královéhradecký kraj spolupracuje i s Krajskou hospodářskou komorou a že slavnostnímu podpisu licenční smlouvy v prosinci 2022 byl přítomen i Radek Jakubský, který je zároveň viceprezidentem Hospodářské komory České republiky. Díky této spolupráci se nám daří zvát donátory i podnikatele z celého Královéhradeckého kraje a věříme, že jich seženeme co nejvíce. Protože je výhodná soutěž nejen pro neziskové organizace, ale i pro firmy.

Čtěte také

Je důležité to propojení, seznámení, první kontakt mezi oběma těmi světy?
Ivana Kudrnáčová: Přesně tak. Protože dnes se firmy chovají společensky zodpovědně a mají své filantropické aktivity. A ty mohou naprosto transparentním způsobem v rámci Burzy filantropie prokázat. A je to také obrovská příležitost, jak si třeba mohou najít nové zaměstnance.

Neratovské sdružení už několikrát v této soutěži uspělo, je to tak?
Marzena Peťovská: Ano, povedlo se nám čtyřikrát dostat do finále. Poprvé to bylo v roce 2016 s projektem Nesoudíme, pomáháme pro vybavení montážní dílny v Žamberku. Následující rok jsme napsali projekt Mít, či nemít skleníky, protože máme zahradu v Žamberku. Jednalo se o nákup dvou skleníků. Tam jsme také uspěli. Tedy s pomocí projektů jsme celkově přispěli ke snížení nezaměstnanosti handicapovaných občanů v regionu. Protože jsme zaměstnali dalších 11 lidí, kteří mohli u nás pracovat.

Čtěte také

Můžeme ještě přiblížit vaši neziskovou organizaci Sdružení Neratov?
Marzena Peťovská: Sdružení Neratov vzniklo v roce 1992 a snaží se o obnovení vysídlené vesnice Neratov, německy Bärnwald v Orlických horách na Rychnovsku. Když přišel do Neratova v 90. letech minulého století pan farář Josef Suchar, tak měl skvělou myšlenku a vizi, že toto místo opraví s pomocí lidí s postižením. Mě tato myšlenka, když jsem přišla roku 2016, nesmírně zaujala. Dnes má sdružení už 250 zaměstnanců a pomohlo spoustě rodin s handicapem. Máme několik provozů, vznikla první dílna, jídelna s kuchyní, máme zahradu, údržbu, hospodu, obchod, máme úklidové služby, vlastní prádelnu, opravdu je toho hodně. Potřebujeme hodně zaměstnanců, abychom mohli poskytnout dobrý servis poutníkům.

A co očekává od Burzy filantropie kraj?
Ivana Kudrnáčová: Očekáváme, že vzniknou trvalá přátelství a spolupráce, která budou navázána v rámci Burzy filantropie. A pokud se nám to všechno dobře letos povede, tak bychom rádi pro další rok Burzu filantropie udělali třeba v každém okresním městě. Aby navázání kontaktů mezi podnikateli, veřejnou správou a neziskovým sektorem bylo co nejtěsnější. A věříme, že to přátelství a spolupráce bude trvalé. Přesně tak, že jeden druhému budou oporou a pomocí v jejich činnostech.

Jakub Schmidt, Ivana Kudrnáčová a Marzena Peťovská ve studiu Českého rozhlasu Hradec Králové

Paní Peťovská, přihlásí se Sdružení Neratov i letos na Burzu filantropie?
Marzena Peťovská: Samozřejmě. My jsme se na to moc těšili.

Našimi hosty byly vedoucí Odboru regionálního rozvoje grantů a dotací Královéhradeckého kraje Ivana Kudrnáčová a Marzena Peťovská z neziskové organizace Sdružení Neratov. Moc děkuji za rozhovor.

autoři: Jakub Schmidt , baj
Spustit audio

Související