Bude Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí kulturní památkou? V plánu je muzeum mlynářství

29. leden 2018 08:30
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí

I když současný stav Hrnčířova mlýna čp. 94 v Českém Meziříčí může svádět nezasvěceného návštěvníka k závěru, že by obec neměl hyzdit a měl by být raději zbourán, jednalo by se o tragický omyl. V regionu Královéhradeckého kraje není mnoho vodních mlýnů, které se v úplnosti dochovaly uprostřed obce. 

V případě Českého Meziříčí se tak jedná o příležitost, která by měla být využita ve prospěch záchrany zajímavé části našeho kulturního dědictví a dále pro lepší poznávání naší regionální historie, technického umu našich předků a podporu turistického ruchu.

Národní památkový ústav je přesvědčen, že bývalý Hrnčířův mlýn splňuje všechny předpoklady pro to, aby ho ministerstvo kultury prohlásilo za kulturní památku, uvedl ředitel josefovského pracoviště Jiří Balský.

Téměř kompletní dochovanost technologického vybavení uměleckého složení z konce 19. a počátku 20. století vyráběného již průmyslově, které umožňovalo důkladnější přípravu zrna před mletím a lepší třídění meliva je hlavním důvodem podání návrhu na prohlášení mlýna v Českém Meziříčí za kulturní památku.

Starší typ technologie, tzv. české složení, které zde bylo nepochybně osazeno dříve, dokládá mlýnská hranice se zdobnou profilací. Mlýn s klasicistním vstupním pískovcovým portálem a bedněnou pavlačí se sluncovým motivem z přelomu 19. a 20. století má také vysokou urbanistickou a architektonickou hodnotu.

Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí

Je významným dokladem technologického vývoje mlynářství i stavebně-historického vývoje obce, v níž dosud není jiná kulturní památka než barokní kostel sv. Kateřiny.

O záchranu mlýna usiluje Společnost ochránců památek ve východních Čechách. Současný majitel mlýna, akciová společnost Tereos TTD, nemá v plánu do jeho obnovy finanční prostředky investovat.

Společnost plánuje po rekonstrukci a zakonzervování, případně zprovoznění vybavení vybudovat interaktivní expozici věnovanou zdejšímu mlýnu a jeho mlynářům, mlynářství a příbuzným řemeslům, např. sekernictví, včetně ukázek potravinářské výroby navazující na zpracování obilnin.

Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí na Rychnovsku - vizualizace

Vedle toho by v prostorách objektu vznikla expozice věnovaná obci České Meziříčí a především významnému rodáku a pozdějšímu 23. královéhradeckému biskupovi Mons. ThLic. Karlu Otčenáškovi. V případě zájmu firmy Tereos TTD by zde mohla rovněž vzniknout i menší expozice věnovaná místnímu cukrovaru a výrobě cukru.

Spolek by rovněž chtěl v mlýnu vytvořit zázemí pro kulturně-společenské akce, které by využíval pro pořádání přednášek, vzdělávacích workshopů, menších koncertů atd. nejen pro starší, ale i pro děti a mohl by tak doplnit vzdělávací program pro místní základní a mateřskou školu.

Takové navrácení života do objektu, který již není využíván ke svému původnímu účelu, velmi podporujeme, dodal Jiří Balský.

Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí na Rychnovsku - vizualizace
autoři: Eva Macková , Václav Pilný , baj
Spustit audio

Související