Březen máme spojený s daňovým přiznáním. Co všechno musí zahrnout a jaké slevy můžeme uplatnit?

1. březen 2022

Jaké jsou termíny pro podání daně z příjmu? Kdy, kde a jakým způsobem lze podat přiznání k dani z příjmů v roce 2022? Kdo má povinnost podat přiznání a kdo tuto povinnost nemá, ale naopak to pro něho může být výhodné? Novinky a změny, které se promítnou v přiznání podaném za rok 2021 i novinky týkající se roku 2022.

Ředitelka Sekce řízení úřadu a zástupce ředitele Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj Mgr. Romana Barešová hovoří v naší radioporadně. Informace k podání dani z příjmu v roce 2022.

Vždy se lhůta pro zaplacení daně odvíjí podle toho, jaká je lhůta pro podání toho konkrétního daňového přiznání.
Mgr. Romana Barešová, ředitelka Sekce řízení úřadu a zástupce ředitele Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj

V březnu budeme společně vyplňovat daňové přiznání. Jak ho spočítat, jaké slevy můžeme uplatnit, patří do něj třeba i prodej nemovitosti nebo pozemku? Musíme všechno přiznat?

Nejdříve pojďme k termínům podání daňového přiznání, protože v loňském roce se nám posunovaly. Bude tomu i letos?

Čtěte také

Termíny se nebudou posouvat, protože epidemiologická situace již umožnila, že poplatníci mohou navštívit finanční úřady. Termíny jsou přesto různé a to podle způsobu podání daňového přiznání. Kdo podává daňové přiznání klasicky papírově, má termín podání do 1. dubna letošního roku.

Ten, kdo by si chtěl o měsíc prodloužit tuto lhůtu, může podat daňové přiznání elektronicky. To znamená, pokud nepodá do 1. dubna papírově, ale poté ho podá elektronicky, tak má lhůtu pro podání až do 2. května. A ten, kdo využije služeb daňového poradce, tak si prodlouží svou lhůtu pro podání až do 1. července.

Čtěte také

Finanční správa v loňském roce zprovoznila internetový portál Moje daně, což je velká výhoda, protože tam jsou v elektronické formě všechny formuláře. Tento portál nemusí využívat pouze poplatník, který je registrován, ale kdokoliv si zde může svoje daňové přiznání elektronicky vyplnit, vytisknout a poté podat na finanční úřad.

Musíme zaplatit daň hned po odevzdání přiznání?
Hned po podání přiznání ne. Protože už teď nám běžně poplatníci nosí daňová přiznání, ale je nutné, aby platba byla na finančním úřadě do lhůty pro podání. Tedy ten, kdo podává papírově do 1. dubna, kdo elektronicky do 2. května. Vždy se lhůta pro zaplacení odvíjí podle toho, jaká je lhůta pro podání toho konkrétního daňového přiznání.

Koho se vlastně daňové přiznání týká?

Čtěte také

Obecně daňové přiznání podává každý živnostník a podnikající osoba. I v případě, že vykazují daňovou ztrátu a nad 15 000 nezdaněných příjmů. Ale někdy je to možná zavádějící, protože tato povinnost se vztahuje i na osoby čistě zaměstnané. To v takovém případě, pokud mají souběžně více jak dva zaměstnavatele.

Někdy se na to zapomíná, protože ne vždy se u toho druhého přivýdělku vejdou do dohody, která je daněna srážkou. A jakmile u jednoho zaměstnavatele podepíše prohlášení daní a u druhého ne, protože už se nevejdou do dohody, tak poté má povinnost opravdu po skončení toho roku podat i takový člověk daňové přiznání.

Takže podnikatelé, umělci, sportovci či pronajímatelé.

Čtěte také


Přesně tak. Nebo poplatníci, kteří třeba pronajímají byt či pozemek a mají tento přivýdělek vyšší jak 6000 korun. Jim také ze zákona vzniká povinnost podat daňové přiznání. Takovou novinkou je, že v loňském roce se spousta podnikatelů přihlásila do tzv. paušálního režimu.

Toto své prohlášení učinili do 10. ledna. Ale je pravdou, že na začátku tohoto období splňovali podmínky vstupu do paušálního režimu. Ale v průběhu roku mohlo u některých dojít ke změně okolností, že se například nechali zaměstnat nebo jejich příjmy přesáhly 1 milion korun. Což znamená, že pozbyli podmínek pro paušální režim a tito lidé jsou letos nuceni podat daňové přiznání.

Nemyslím si, že by to spousta lidí vědělo. Budu ráda, kdyby to více těchto lidí zaznamenalo, protože se tak vyhnou pokutě, že nepodají daňové přiznání. Mohou žít v dojmu, že když jsou v paušálním režimu, tak jim povinnost podat přiznání nevzniká a ono to tak vždy být nemusí.

Celý daňový rozhovor s Romanou Barešovou si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Anglický humor, který léčí! A nestárne...

Vladimír Kroc, moderátor

doktor_v_domě.jpg

Doktor v domě

Koupit

Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko. Populární humoristická kniha ze života mediků, lékařů a jejich pacientů. Čte Aleš Procházka, režie Vlado Rusko