Bez odborné pomoci lékařů nelze maniodepresivní poruchu zvládnout. Sami to nedokážete

30. říjen 2018

MUDr. Petr Hrubeš z Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové v naší radioporadně na téma: maniodepresivní psychóza aneb život na hraně.

Bipolární afektivní porucha je duševní onemocnění, při němž dotyčná osoba trpí prudkými návaly nespoutaného, klamného nadšení, po nichž následuje zlom a hluboká deprese. Většinou se projevuje v dospívání, ale může se objevit už u dětí či přijít až ve stáří. Touto nemocí trpí až jedno procento populace.

Tato porucha je charakteristická opakovanými epizodami, při kterých je významným způsobem narušena nálada a aktivita postiženého. Objevují se fáze poklesu energie a nálady - deprese a fáze hypománie až mánie charakterizované výrazným zvýšením aktivity.

samota - smutek - osamění - deprese

Období deprese je pro postiženého nepříjemné negativními prožitky sebe sama a omezením nebo ztrátou schopnosti radovat se z věcí, které dříve byly prožívány jako příjemné a uspokojující, snížením aktivity. Objevit se může až neschopnost vykonávat běžné úkony a ohrožení života sebevražedným jednáním.

Základem léčby je psychoterapie doplněná léky a dodržováním zdravého životního stylu. Jde o nemoc celoživotní, takže je nutné léčit se až do smrti.

V období mánie nebo deprese musí nastoupit akutní léčba. Čím dříve se s ní začne, tím jsou výsledky lepší a zlepšení stavu rychlejší. Pokud se léčba přeruší, hrozí návrat manické či depresivní fáze. Přerušení léčby v této fázi je spojeno s vysokým rizikem návratu obtíží.

Celou radioporadnu s MUDr. Petrem Hrubešem si můžete poslechnout v našem audio-archivu:

autoři: Jana Kudyvejsová , baj
Spustit audio

Související