Benefiční koncert věnován projektu "Adopce na dálku"

Královehradecká filharmonie pořádá ve čtvrtek 12. března 2009 od 19:30 ve spolupráci s diecézní charitou a pod záštitou velvyslanectví USA benefiční koncert. Jeho hosty budou americké smyčcové kvarteto Ciompi kvartet, které na klavír doprovodí klavíristka Patricia Goodson. S Ciompi kvartetem bude účinkovat i člen českého Stamicova kvarteta Josef Kekula, který zastoupí americkou houslistku Hsiao-mei Ku. Tento projekt se uskuteční v rámci jejich evropského turné. Vystupující umělci se vzdali nároku na honorář a výtěžek bude věnován projektu "Adopce na dálku" Diecézní charity Hradec Králové, který je zaměřen na podporu vzdělávání dětí z indického regionu Karnataka - Diecéze Belgaum.

Projekt pomáhá již 3500 dětí z nejchudších rodin prostřednictvím tisíce českých dárců a více než 70 organizací a škol. "Výtěžek benefičního koncertu věnujeme na dostavbu a vybavení školy v Manchhe, kterou navštěvují chudé indické děti, podporované v rámci projektu Adopce na dálku. Děkujeme všem účinkujícím a hostům, že svým krásným uměním podpoří právě tento charitní projekt," říká Gabriela Sebö z Diecézní charity Hradec Králové, vedoucí projektu Adopce na dálku.