Až o 750 lůžek pro seniory by se měly rozšířit kapacity v zařízeních sociálních služeb kraje

9. leden 2019 08:14

Královéhradecký kraj hodlá v příštích sedmi letech investovat přibližně 2,6 miliardy korun bez DPH do rozšíření sociálních lůžkových zařízení pro seniory a zdravotně postižené. Plánované projekty se týkají výstavby nových objektů i oprav a rozšíření těch současných. 

Senioři se učí angličtinu spolu s dětmi. O takové lekce je v Hradci Králové ohromný zájem

Děti baví učit seniory angličtinu. A ti jsou za to opravdu vděční

Několik desítek seniorů se před několika týdny začalo v Hradci Králové učit anglicky. Lekce jsou přitom hodně netradiční. Kromě dospělé lektorky totiž penzistům pomáhají se zvládnutím učiva i školáci. Jak to vypadá, když vedle sebe v lavici sedí žáci, mezi kterými je věkový rozdíl i šedesát let, se s mikrofonem zašel podívat reportér Václav Plecháček.

„Potřebujeme investovat do této oblasti v návaznosti na stárnutí populace a v souvislosti s tím na zvyšující se zájem a poptávku po službách pro seniory, na nedostupnost služeb sociální péče pro specifické cílové skupiny a na nevyhovující materiálně-technické podmínky zázemí některých ze stávajících pobytových služeb," zdůraznil náměstek hejtmana Vladimír Derner odpovědný za oblast sociálních věcí.

Zhruba 2,3 miliardy korun kraj vynaloží na rozšíření pobytových služeb pro seniory. Investice do rozvoje pobytových služeb pro osoby se zdravotním hendikepem si vyžádá přibližně 306 milionů korun.

Dobrá péče o seniory je znakem vyspělé společnosti

Rozšíření lůžek pro seniory se dotkne celkem 18 objektů odhadově se 749 lůžky. Největším projektem je výstavba nového objektu Domova U Biřičky v Hradci Králové za přibližně 710 milionů korun.

Dalšími projekty je například rekonstrukce Domova důchodců Lampertice a jeho rozšíření do objektu v Žacléři, výstavba nového objektu pro Domov důchodců Tmavý důl či rekonstrukce budovy v areálu nemocnice Opočno a její využití pro službu domova pro seniory.

Senioři, myslete víc na sebe! Ke zdravému stárnutí je nejdůležitější pohoda

Seniorka. Ilustrační foto

Stáří bychom se neměli bát. MUDr. Božena Jurašková z Gerontometabolické kliniky Fakultní nemocnice v Hradci Králové byla hostem naší radioporadny. Téma: Zdravé stárnutí! Malnutrice, dehydratace, účinná a bezpečná farmakoterapie ve stáří.

„Vedle rozšíření počtu lůžek je potřeba zvýšit dostupnost služeb pro osoby se zdravotním hendikepem tam, kde služby buď nejsou dostupné či jen ve velmi omezené míře. Kvůli této územní nedostupnosti, specifikám cílových skupin a charakteru služeb, chceme, aby byl kraj zadavatelem
i investorem," doplnil náměstek Derner s tím, že rozvojové záměry se týkají celkem sedmi objektů.

Jedním z nich je například modernizace a výstavba zázemí Barevné domky Hajnice. Pro tuto službu chce kraj vybudovat nový objekt. Odhadované náklady jsou přibližně 146 milionů korun.

autoři: Lucie Peterková , baj
Spustit audio

Související