Automobilová doprava v centru Třebechovic by se mohla zklidnit díky modernizaci železniční trati

5. březen 2018 11:35

Město k tomu chce využít plánovou modernizaci železniční trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí. V Třebechovicích by díky tomu mohla vzniknout přeložka silnice druhé třídy na Opočno, která by spojila štěnkovskou křižovatku s Vitouškovou ulicí. Tato komunikace je důležitá pro cesty do Orlických hor.

Třebechovice pod Orebem usilují o to, aby v budoucnu vyrostly na území města dva silniční nadjezdy, které překlenou plánovou dvoukolejnou trať. Jedno mimoúrovňové křížení s železnicí má podle plánu Správy železniční dopravní cesty vzniknout v Hradecké ulici a druhé chce třebechovická radnice prosadit ve východní části města.

Tato varianta by měla zabránit zahlcení centra automobilovou dopravou, říká nezávislý starosta Jiří Němec: „Pokud by nebyl tento nadjezd realizován, tak veškerá tranzitní doprava, což je zhruba 3 000 automobilů denně, tak by v důsledku byla pohodlnější centrem města."

České dráhy, vlak, doprava, PID, koleje

Přeložku silnice směrem od štěnkovské křižovatky na Opočno mají Třebechovice pod Orebem už několik let zahrnutou v územním plánu. Teď bude pro město důležité, aby tento návrh zapracovala Správa železniční dopravní cesty do projektu modernizace trati.

„Předmětem technicko-ekonomické studie je prověření přeložky silnice 2. třídy číslo 298 v úseku od křižovatky se silnicí 1. třídy číslo 11 po napojení do ulice Vitouškova. Záměr je navrhován jako náhrada za stávající železniční přejezd v ulici Týnišťská," říká za SŽDC Kateřina Šubová.

00344602.jpeg

Pokud by bylo vedení Třebechovic pod Orebem postaveno před otázku vybrat si pouze jeden silniční nadjezd na území města, volba by byla jasná.

„Pokud by došlo k tomu, že by byl schválen pouze jeden nadjezd, tak potom preferujeme ten na východní straně města," říká starosta města Jiří Němec.

Modernizace železniční trati mezi Hradcem Králové a Týništěm nad Orlicí má trvat dva a půl roku a dokončena má být v roce 2023.

Spustit audio

Související