Archeologové objevili pomocí magnetometru polní opevnění na bojišti z roku 1866

14. únor 2018 09:33

Zcela unikátní prospekci části bojiště z roku 1866 u Hradce Králové provedli členové Katedry archeologie Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Petr Hejhal a Matouš Holas. 

Jejich cílem byla přesná lokalizace zaniklého polního opevnění pro dělostřelectvo č. 3, které se mělo údajně nacházet v polích mezi obcemi Chlum a Neděliště na Hradecku. Po analýze terénu a historických zdrojů byl vytyčen prostor, který byl podroben měření magnetometrem. Ten funguje na principu identifikace změn v geologickém podloží na základě anomálií magnetického pole Země.

Provedení prospekce zajistili kolegové z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity v Brně, které vedl Peter Milo.

Měření bylo součástí projektu specifického výzkumu s názvem Archeologický nedestruktivní průzkum na bojišti prusko-rakouské války roku 1866 u Hradce Králové, a finančně tak bylo podpořeno FF UHK. Po několikahodinové prospekci byl konečně nalezen hledaný prostor, kde bylo před více než 150 lety vybudováno polní opevnění pro pěchotu jako součást celého opevnění č. 3. Z opevnění pro děla byl lokalizován pouhý kus pravého boku.

Archeologové objevili pomocí magnetometru polní opevnění na bojišti z roku 1866

„Anomálie byly díky měření identifikovány v podobě dvou rovnoběžných linií přesně ve tvaru odpovídajícímu známému předpisu. Měření potvrdilo možnost zkoumání těchto zaniklých objektů podobnými metodami. V budoucnu se tak stane stěžejním a naprosto průkopnickým způsobem, kterým bude možné zkoumat podobná místa legendárního bojiště z roku 1866 u Hradce Králové,“ říká k výzkumu archeolog Matouš Holas.

Filozofická fakulta studentskou grantovou soutěží podporuje výzkumné projekty v oblastech, jimiž se zabývá, tedy africká studia, archeologie, archivnictví, filozofie, historie, latinskoamerická studia, politologie, pomocné vědy historické, sociologie, výpočetní technika v humanitních vědách a v dalších oblastech výzkumu. Každoročně je podpořeno několik desítek projektů studentů navazujícího magisterského i doktorského studia a akademických pracovníků.

„Studentský výzkum je velmi důležitou součástí vědeckého života fakulta a těší mě samozřejmě dvojnásob, když takový výzkum přináší zcela nové poznatky či badatelské metody,“ dodává děkanka FF UHK Pavlína Springerová.

Archeologové objevili pomocí magnetometru polní opevnění na bojišti z roku 1866
autoři: Milan Baják , Jakub Novák
Spustit audio

Související