Archeologický průzkum při dostavbě D11 je ve čtvrtině, stavbu nebrzdí

22. srpen 2014

Před dostavbou posledního úseku dálnice D11 k Hradci Králové musí archeologové prozkoumat ještě 75 procent vytyčené plochy. Už loni začali pracovat v údolí Plačického potoka. Letos pracovníci Muzea východních Čech čtyři týdny pokračují i na protější straně silnice směrem ke křižovatce Bláhovka v hradeckých Kuklenách.

„Provoz je tu hodně velký, tak se těšíme, až hlavní silnici přeloží o několik desítek metrů dál, abychom měli výzkum celistvý na jedné straně,“ plánuje šéf archeologických prací Miroslav Novák.

„Staveniště má téměř 20 hektarů. Ne všude jsou nálezy, ale minimálně na 12 hektarech jsou prokázány. V loňském roce jsme se orientovali, co nás tu čeká, letos máme odkryty asi 3 hektary plochy, na které se pracuje,“ počítá archeolog.

Na průzkumu nepracují pouze archeologové. „Máme tu geodeta, antropologa. Na plochách je zpravidla 30 až 40 lidí všech různých profesí,“ vysvětluje Miroslav Novák.

Na trase budoucí přeložky našli archeologové půdorysy kulových staveb, které jsou poměrně rozsáhlé. Bylo ale třeba odkrýt ornici. „Veškerý pravěk až po dobu kamennou se nachází 25 – 30 centimetrů pod úrovní současného terénu,“ říká šéf průzkumu.

Průzkum funguje v součinnosti se stavbou. „Nepředpokládám, že by stavbu zbrzdil nějaký nepředvídaný nález. S vědomím, že tu nálezy jsou, jsme sem šli. Největším rizikem je počasí. Dlouhá zima může výzkum zbrzdit poměrně výrazně,“ obává se Miroslav Novák.

Archeologický výzkum v Kuklenách by měl skončit na konci května roku 2015.

Průzkum stavbě komunikace nebrání
autoři: Lucie Valášková , vman
Spustit audio