Advokát Karel Půš: Rozlišuji tři důvody, proč je dobré uzavírat manželské a předmanželské smlouvy

11. leden 2022

Radioporadna Českého rozhlasu Hradec Králové bude dnes právnická. Bude o společném majetku manželů nebo majetku po rozchodu, případně v dědickém řízení. 

Advokát Mgr. Karel Půš, který se mimo jiné specializuje i na rodinné právo, hovoří v naší radioporadně na téma: vypořádání majetku.

Některé smlouvy převody majetku si údajně lidé píší takzvaně na koleni doma sami. Opravdu se to ještě stává?
Stává se to a já teď budu asi trošku proti samotným advokátům, ale u těch nejjednodušších typů smluv to lidem ani nemám za zlé.

Čtěte také

Protože internet dnes nabízí spoustu možností vzorů, tedy u těch jednoduchých záležitostí, zejména darování majetku mezi příbuznými, kde oni nevidí žádná rizika, tak se to asi bude stávat čím dál běžnějším způsobem. Zkrátka ty služby něco stojí a řada lidí hledá cesty, jak ušetřit.

Na co bychom si ale měli dát pozor, když si stáhneme nějaký ten vzor z internetu?
Existuje spousta drobných nuancí, zejména pokud jde třeba o přesnou specifikaci těch nemovitostí, protože katastr je v tomto směru neúprosný. Tedy každá chyba se trestá tím, že prostě ten zápis nebude proveden a musí se opakovat. A jsou s tím spojeny i další náklady, protože je tam poplatková povinnost.

Čtěte také

Skutečně smlouva, která se týká zejména nemovitého majetku, je o slovíčkaření. Pokud budou lidé mezi sebou převádět movitý majetek, například auto nebo nebo běžné zařízení jako nábytek a podobně, tak tam tohle riziko není tak velké.

Lidé v dnešní době hromadí majetek, další se zase zadlužují. Všichni se chtějí nějakým způsobem chránit, z toho důvodu jsou důležité manželské a předmanželské smlouvy?
Ano. Netvrdím, že to je dogma, ale pracovně rozlišuji tři důvody, proč takové smlouvy uzavírat. Jední z nich je ochrana tzv. rodového majetku, tedy majetku, který některý z manželů přináší do manželství a je to značný majetek historický. Tam je zájem, aby tento majetek pokračoval v rodové linii.

Čtěte také

Druhým důvodem může být samozřejmě to, že manželé mají nějaký záměr v podnikání, třeba jeden z manželů rizikového. Tedy může to být ochrana majetku při podnikání.

A třetí důvod, bohužel i s tím musíme počítat, když všichni slyšíme, že rozvodovost je někde kolem 50 procent, tedy každý druhý manželský pár u nás může být postaven před tento problém. Je třeba myslet i na zadní kolečka, co se stane, kdyby se pár náhodou od sebe odloučil.

I to je důvod, proč by majetkové poměry měly být upravené a mít trochu jistoty při vstupu do manželství.

Je to ale hrozné vstupovat do určitého svazku už s tím, že mám pochybnosti, jestli manželství vydrží. Ale doba se hodně změnila.
Souhlasím. Proto doporučuji, aby tam byly hledány především ony první dva důvody. Protože ten třetí důvod skutečně není nejvhodnější. Říkat před svatebním obřadem, že pro jistotu to uděláme takto a uzavřeme smlouvu.

Čtěte také

Klienti k vám chodí s nějakými jasnými požadavky? Musíte jejich představy nějak korigovat?
Mají jasné požadavky, ale dá se říct, že skoro ze stejného procenta jako při rozpadu manželství, čili zhruba z poloviny, jejich požadavky nekorespondují s platným právem. Tedy je nutné jim vysvětlit, co lze a co nelze. Jakým způsobem úpravy mohou proběhnout a jakým způsobem může dojít k určitému oddělení majetku.

Na co bychom při sepisování předmanželské smlouvy neměli rozhodně zapomenout?
Určitě pomýšlet, pokud je tady významný majetek pocházející z doby před uzavřením manželství, tak samotného toho majetku se manželství nedotkne, ale dotkne se výnosu z tohoto majetku. Čili tady je na místě, aby to bylo vyjmenováno, protože existuje možnost oddělení úplného.

Čtěte také

To znamená, že tam si pak každý z těch manželů, laicky řečeno, jede po svém a všechny jeho příjmy během manželství jdou na jeho hromádku.

Ale je samozřejmě i možnost oddělit jen některé části majetku a tam je dobré myslet právě na významné rodové majetky. Například pokud zdědíte hotel v Karlových Varech, tak aby i výnosy z něj nešli na společnou hromádku, ale pouze jednomu z manželů.

Celý rozhovor s advokátem Mgr. Karlem Půšem si můžete poslechnout v našem audioarchivu.

Spustit audio

Související

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová