Advent přináší ztišení a rozjímání. Také do slavné zahrady Vily Čerych v České Skalici

3. prosinec 2017 10:30

Začíná advent, čas ztišení, rozjímání, čekání na první sníh. A svoje zvláštní kouzlo má v tomto ročním období také snad každá zahrada, připravená na zimu, tichá, odpočívající. A co teprve slavná zahrada Vily Čerych v České Skalici. 

Redaktorka Romana Pacáková požádala ředitele Centra rozvoje Česká Skalice, které Vilu Čerych spravuje, Ing. Jiřího Kmoníčka, aby ji ztichlou zahradou provedl. Kolem velkého obdélníkového bazénu došli až k altánu v zadním traktu zahrady, který je vyváženým protějškem jižního portálu vily s monumentálním schodištěm. Toto místo, stejně jako celou zahradu nejvíce proslavil Václav Havel, když tady natočil svůj jediný film - Odcházení.

Na první pohled bylo vidět, že altán už opravdu něco pamatuje a potřebuje rekonstrukci.

Klidná hladina zahradního bazénu plná spadaného listí, jakoby mimochodem odráží šedou barvu těžkého nebe, z něhož by každou chvíli mohlo začít sněžit a jako v zrcadle se v ní nevzrušeně zhlíží perla východočeské předválečné architektury, slavná Vila Čerych, postavená podle návrhu významného českého architekta Otakara Novotného ve dvacátých letech minulého století.

Obnovené rozárium v zahradě Vily Čerych

Honosný dvoupatrový dům s velkou zahradou byl svatebním darem továrníka Ladislava Bartoně z Dobenína své neteři Marii Bartoňové - Čerychové. Rodinné sídlo Čerychů navrhl přední český architekt Otakar Novotný, autor budovy slavného pražského Mánesa nebo obchodního a obytného domu nakladatele Štence v Praze. Ve svých dílech sledoval architekt Novotný linii naznačenou svým učitelem architektem Janem Kotěrou, navazuje na jeho předválečné stavby z bílých cihel. Dá se říci, že Čerychova vila je na samém konci řady těchto staveb, které se všechny vyznačují jemnou profilací říms a racionálním rozvržením ploch i objemů.

Nové bylo ale dekorativní použití oblouků, oblíbeného motivu rondokubismu i stylu art deco. K efektním prvkům patří široké schodiště vedoucí do zahrady, jejíž součástí je i velký dekorativní bazén, v jehož rozích bývaly umístěny kovové žáby jako chrliče vody. Zahradní architektura - altán a pergoly s lavičkami - pocházejí od zahradního architekta Josefa Kumpána. Vzácný architektonický objekt společně s přilehlou zahradou o rozloze 1,33 ha je zanesen do seznamu chráněných kulturních památek.

Zahrada slavné Vily Čerych v České Skalici

Rodina Čerychových, která zde od poloviny dvacátých let bydlela, budovu opustila krátce po komunistickém puči v roce 1948. Od té doby byl objekt využíván jako sídlo krajské politické školy Svazu československé mládeže a později jako zdravotnické středisko. Obdobně necitlivým způsobem se minulý režim postaral i o "údržbu" výjimečné zahrady architekta Kumpána. Kultivovaná a promyšleně vysazovaná vegetace neúdržbou zplaněla a některé partie parku se proměnily v džungli. Postupně chátral bazén a rozpadaly se treláže a altány. Růžová zahrada nadobro zmizela.

V rámci restituce po roce 1989 byl majetek rodině Čerychových v roce 1990 vrácen. Rodiče se již této nápravy nedožili a bratři Jiří a Ladislav se rozhodli v roce 2001 ke šlechetnému činu, objekt darovat Nadaci občanské společnosti (NROS) k neziskovým účelům, ke vzdělávání a rozvoji evropské spolupráce. Objekt vily byl přestavěn na vzdělávací středisko, odborný dohled včetně plánů přestavby provedla Ing. Arch. Zuzana Rákosníková z Prahy, která se obnově vily věnuje dodnes.

Severní vstup do Vily Čerych

Provozovatelem vzdělávacího střediska se stalo v roce 2003 tehdy občanské sdružení, dnes obecně prospěšná společnost, Centrum rozvoje Česká Skalice (CRČS), které o kulturní památku pečuje a snaží se jí navrátit svůj původní lesk, a také zde organizuje programy zaměřené na vzdělávání, regionální rozvoj, podporu místní kultury, přeshraniční spolupráci.

Vila Čerych je spjata s významnými jmény už od doby svého vzniku. Ať už se jednalo o majitele, příslušníky slavných mecenášských rodů Čerychů a Bartoňů, nebo autory návrhů vily a zahrady Otakara Novotného a Josefa Kumpána. Po roce 1989 Vila Čerych přivítala ve svých prostorách mnoho zajímavých osobností působících v různých oborech lidské činnosti.

Ve Vile Čerych v České Skalici bude živo po celý advent
V sobotu 9. prosince na Vánočním koncertě vystoupí komorní pěvecké sdružení Cantus Jaroměř. Ve středu 13. prosince se tam můžete připojit k akci Česko zpívá koledy a zazpívat si je s dětmi ze ZUŠ Nové Město nad Metují.

A 18. prosince se bude vzpomínat na Václava Havla a natáčení filmu Odcházení. Bude k vidění výstava fotek a budou se promítat dokumenty z natáčení, i filmy o Václavu Havlovi.

autoři: Romana Joudalová , baj
Spustit audio

Související