20 pracujících cizinců porušilo na Rychnovsku předpisy a budou pravděpodobně všichni vyhoštěni

6. říjen 2017
Kontrola a vyhoštění cizinců

Dvacet zajištěných cizinců bylo průběžně eskortováno k dalším úkonům, které policisté prováděli jednak v prostorách nedávno otevřené policejní služebny cizinecké policie v nedaleké Solnici, tak i v Hradci Králové, kde proběhlo shromáždění všech dalších potřebných úkonů k bezpečnému zjištění identity osob, jako například fotografování a daktyloskopie.

Se všemi zajištěnými osobami bylo zahájeno řízení o správním vyhoštění z území členských států EU. V současné době bylo již ve čtyřech případech rozhodnuto o vyhoštění, k nimž následně také došlo. U dalších případů, které budou ze strany policie uzavřeny v následujících dnech, dojde pravděpodobně ke stejnému rozhodnutí.

Z prováděných kontrol na území celého Královéhradeckého kraje vyplývá, že vedení výrobních závodů, v nichž cizinci vykonávají svou činnost, v drtivé většině případů netuší, že doklady, jimiž se cizí státní příslušníci prokazují, neodpovídají platné české či unijní legislativě.

Cizinecká policie se při svých kontrolách setkává jak s případy, kdy pracovněprávní vztah vzniká mezi výrobním podnikem a samotným zájemcem o práci, tak i s případy, kdy jsou pracovníci zaměstnanci agentur, které tyto pracovní síly podnikům dodávají.

Vzhledem ke zjištění možného pochybení ze strany zaměstnavatele, byl podán podnět Oblastnímu inspektorátu práce pro Královéhradecký kraj. Důvodné podezření z pochybení se týká rovněž zprostředkovatele, který zaměstnance do daného podniku dodal.

Čtěte také

Odbor cizinecké policie Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje bude průběžně a namátkově v těchto kontrolách i nadále pokračovat, a to nejen na Rychnovsku, ale i v jiných průmyslových lokalitách, firmách a výrobních podnicích napříč celým krajem.

Důraz bude kladen nejen na kontrolu cizinců ve výrobních závodech, ale také v ubytovacích zařízeních. Významným pomocníkem policistům při provádění uvedených kontrol byl a je přístroj s názvem PSION, což je moderní mobilní lustrační zařízení.

Jak bylo v úvodu zmíněno, část cizinců putovala na služebnu cizinecké policie v Solnici, která je od svého otevření v „plném“ nasazení a poskytuje tak zázemí a prostor pro výkon určitých policejních činností nejen cizineckým policistům. Výše uvedená kontrolní akce je jedním z kroků řešení bezpečnostní situace na Rychnovsku ve vztahu ke značnému nárůstu pracujících cizinců.

Dalším z bodů programu řešení bezpečnostní situace je výkon společných hlídek s polskou policií na našem území.

Společná setkání zástupců vedení obou policií je dalším z příkladů bodů programu řešení bezpečnostní situace.

Autor:Policie ČR