15 obrazů Zdeňka Buriana půjčil Safari Park Dvůr Králové do Znojma na výstavu Cesty do pravěku

12. duben 2021 08:59

Galerie Zdeňka Buriana v královédvorské zoologické zahradě půjčila několik obrazů do Znojma. Jde celkem o 15 děl malíře, který se proslavil především svými paleontologickými malbami. Obrazy z největší stálé expozice Burianových děl na světě totiž obohatí na několik týdnů znojemskou výstavu s názvem Cesty do pravěku. 

Dveře Galerie Zdeňka Buriana v Safari Parku Dvůr Králové se otevírají a my vstupujeme dovnitř.

Na přesun vzácných obrazů do Znojma dohlíží Antonín Reiter, vedoucí sbírkotvorného oddělení Jihomoravského muzea ve Znojmě, kam budou díla zapůjčena.

Čtěte také

„Vozidlo určené pro přesun obrazů i samotná galerie jsou pojištěné. Díla pečlivě zabalíme do bublinkové fólie tak, aby nebyla v kontaktu s malbou. Potom se uloží, máme na to připravenu plochu, a popruhy obrazy upneme. Po dobu jízdy tedy budou obrazy stát a nebude docházet o otřesům. Tak se budou transportovat."

Správce sbírky, Josef Hotový, má na starosti všechny obrazy Zdeňka Buriana, které ve dvorské galerii jsou. Těchto patnáct bylo na výstavu vybráno na základě čeho?

„Cílem kolegů ze znojemského muzea bylo představit Buriana v celé šíři jeho tvorby. Takže my jsme jim nabídly obrazy, které je možné zapůjčit, a oni si vybrali ty, které jim do jejich koncepce výstavy vyhovovaly."

Čím jsou tyto obrazy unikátní?

„Galerie Zdeňka Buriana ve Dvoře Králové nad Labem vznikla jako myšlenka bývalého ředitele zoologické zahrady inženýra Josefa Vágnera. On se v 70. letech minulého století s Burianem seznámil a přišlo mu zajímavé, aby jeho úžasné obrazy byly umístěny v kontextu současných žijících zvířat, z nichž mnohá jsou velmi vzácná."

Galerie Zdeňka Buriana zapůjčila několik obrazů na výstavu do Znojma

„Koneckonců jedno z těch zvířat je dnes už takřka vyhubené, jde o nosorožce tuponosého severního. Jeho vycpaný preparát jsme také do této galerie umístili jako připomínku, že zvířecí druhy mohou velmi rychle z naší planety vymizet."

Čtěte také

Ve výstavní vile je možné spatřit několik obrazů. Ale nejsou to všechny, protože spousta obrazů je zapůjčována také z depozitáře. Jsou tam tedy také nějaké obrazy Zdeňka Buriana, které lidé ještě neměli možnost vidět?

„Snahou předchozích vedení královédvorské zoologické zahrady bylo zkompletovat nebo rozšířit sbírku Burianových obrazů. Takže při různých příležitostech byly nakoupena další díla, které se netýkají pouze paleontologické tématiky."

„Tyto obrazy ovšem nevystavujeme, protože nezapadají do celkové koncepce galerie. Máme je tedy uloženy v depozitáři, ale díky tomu je také můžeme bez větších problémů zapůjčovat dalším institucím," dodává Josef Hotový.

Obrazy Zdeňka Buriana se ze znojemské výstavy vrátí na východ Čech do Safari Parku Dvůr Králové opět v červenci letošního roku.

autoři: Jana Házová , baj
Spustit audio

Související